۱۳۹۸ يکشنبه ۲۹ دي

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 72 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
titr تاریخ ثبت
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان:«نقش فرقان در حصول معرفت توحیدی در قرآن کریم» 1398/10/18
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث با عنوان:«معناشناسی توصیفی(هم زمانی) واژه حمد در قرآن کریم» 1398/10/18
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی: نرجس خاتون منافی پور 1398/06/31
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی: مریم مهدی پور مردی 1398/06/31
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث: نعمتی 1398/06/31
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث: بیدا خویدی 1398/06/31
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی: زهرا یاسی 1398/06/30
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث: سمیه سرو قد مقدم 1398/06/30
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث: زهرا باقری 1398/06/30
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ادیان و عرفان: فاطمه مقصودیان 1398/06/27
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی: مرضیه حاجی رمضانی 1398/06/26
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی: حوریه نادمی 1398/06/26
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث: محدثه عابدینی اکردی 1398/06/26
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث: زهرا نمازیان 1398/06/26
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد: صدیقه مهدی زاده کلیشمی 1398/06/24
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث: عاطفه اناری 1398/06/16
گزارش جلسه دفاعیه دانشجوی دکتری خانم سیده شیرین حجازی 1398/04/19
دفاع از پایان کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی: بررسی پیامدهای الهیاتی و اخلاقی ژن خودخواه داوکینز 1397/11/17
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی: تبیین مفهوم خرد در آرای ارسطو و کنفوسیوس 1397/11/17
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی: بررسی تطبیقی ضمانت در بانکداری اسلامی در فقه امامیه و اهل سنت 1397/11/17
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی: نقدهای اصلی سهروردی بر مکتب مشاء 1397/11/16
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی: معرفت شناسی ادراک از دیدگاه علوم شناختی و حکمت متعالیه 1397/11/16
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی: اوضاع فلکی و تبیین فلسفی خواجه طوسی از سعد و نحس ایام 1397/11/16
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی: فلسفه ذهن نزد نوصدراییان و دانشمندان جدید 1397/11/15
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی: مبانی فقهی عبادات استیجاری از دیدگاه مذاهب خمسه 1397/11/15
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی: تبیین فقهی حقوقی عدالت و نحوه اثبات شرایط آن از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق 1397/11/15
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی: ماهیت و مصادیق تشبه به کفار از منظر مذاهب خمسه 1397/11/14
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی: احکام عبادی مدنی و جزایی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر 1397/11/14
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی: مقایسه تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی با سیمون دوبوار درباره جایگاه اجتماعی زن 1397/11/13
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث: تحلیل خطبه‌ی قاصعه حضرت علی(ع) 1397/11/13
<<   <  1 2 3  >   >>  
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.