۱۴۰۲ دوشنبه ۱۴ اسفند

اساتید هیات علمی

 نام استاد : دکتر ابوالقاسم دادور
مرتبه علمی : استاد تمام
رشته:دکترای باستان شناسی
حوزه تخصصی:نماد شناسی 
ایمیل:a.dadvar@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/dadvar 
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر زهرا رهبرنیا 
مرتبه علمی : دانشیار
رشته: دکترای پژوهش هنر
حوزه تخصصی:پژوهش هنر 
ایمیل :z.rahbarnia@alzahra.ac.ir
وب سایت ::http://staff.alzahra.ac.ir/rahbarnia
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر عفت السادات افضل طوسی
رشته تحصیلی : دکترای طراحی و هنر
مدرک تحصیلی : دکترا
مرتبه علمی : استاد تمام
شماره تلفن مستقیم :85692503
ایمیل : Afzaltousi@alzahra.ac.ir
رزومه فارسی:  pdf
رزومه انگلیسی: pdf
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/10/10
تعداد بازدید:
4329
پژوهش هنر
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.