۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

دکتری

عنوان رساله‌های گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 
نام خانوادگی، نام تاریخ دفاع عنوان استاد راهنما/مشاور
نصیری، فهیمه
1400/06/30
الگوی تربیت اجتماعی اسلامی بر پایه فلسفه میان فرهنگی در کتابهای اجتماعی دوره ابتدایی
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر بناهان قمی، مریم
قلاوند، زهره
1399/08/14
طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی تربیت جنسی در دوره اول متوسطه با رویکرد تلفیقی
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
سیدی مرغکی، بتول
1399/08/14
طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی تربیت اقتصادی در دوره اول متوسطه با رویکرد تلفیقی
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
اشپز، فاطمه
1399/07/21
تبیین مبانی زیبایی شناسی تربیت شهروندی به منظور ارائه الگوی برنامه درسی در دوره اول ابتدایی
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر بناهان قمی، مریم
عباسی، منصوره
1399/02/31
تبیین فلسفی خروجی رویکردهای دانش و دلالت های آن برای تعلیم و تربیت و نقد سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش ایران بر اساس آن
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر سجادی، سید مهدی
کرمی، زهرا
1398/07/02
چارچوب مفهومی بین المللی کردن برنامه درسی دانشگاه الزهرا مورد رشته فرهنگ و ادب ایران
دکتر مهران، گلنار
دکتر فتحی واجارگاه، کوروش
سرابی، مرضیه
1397/12/25
آسیب شناسی برنامه درسی تفکر و سبک زندگی ، طراحی آموزشی مطلوب مبتنی برسازندگی و گرایی و سنجش اثر بخش آن
دکتر احمدی، پروین
دکتر دهشیری، غلامرضا
دکتر رون، سید امیر
شوقی شفق آریا، فرنگیس
1397/12/25
تبین فرایند تاثیرگذاری برنامه درسی پنهان در شکل گیری اخلاق حرفه ای و دستیاران دانشگاههای علوم پزشکی ، ارائه مدل نظری
دکتر صمدی، پروین
دکتر یزدانی، شهرام
نادری، مریم
1397/06/24
تبیین مبانی هویت ایرانی- اسلامی و آسیب شناسی آن در میان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان و ارائه الگویی جهت تقویت آن
دکتر سجادی، سید مهدی
دکتر صمدی، پروین
یاوری، سوده

تبیین تربیت کل گرا و عقل محور از دیدگاه حکمت متعالیه
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر ستاری، علی
جلیلی نیا، فروز

رساله
احمدی، پروین
صمدی، پروین
جعفری ندوشن، سمیه

رساله
دکتر مهران، گلنار
دکتر قادری، مصطفی
دکتر احمدی، پروین
عشوری چریانی، مریم

رساله
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر رهنما، اکبر
دکتر صمدی، پروین
اقایی ابرندابادی، سیده الهام

رساله
دکتر ستاری، علی
دکتر علم الهدی، جمیله
دکتر بهرامی احسان، هادی
جامه بزرگی، مریم

تدوین الگوی انتخاب گری انسان ازمنظر علامه طباطبایی جهت تبیین مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر ستاری، علی
دکتر شایان فر، شهناز
شاهی، بتول

رساله

لطفی، نسرین

واکاوی تجارب زیسته دانش آموزان و آموزگاران دو زبانه دوره ابتدایی ...
دکتر مهران، گلنار
دکتر مهر محمدی، محموی
دکتر صمدی، پروین
لیلا، حبیبی بودلالو

طراحی و تدوین آموزش شیمی برای توسعه پایدار با رویکرد تلفیقی در برنامه درسی دوره ددوم متوسطه
دکتر احمدی، پروین
دکتر پروین، صمدی

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/09
تعداد بازدید:
2167
گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.