۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

کارشناسی ارشد

عنوان پایان‌نامه های گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 
نام خانوادگی، نام تاریخ دفاع عنوان استاد راهنما/مشاور
سقاباشی نایینی، نسرین
1399/12/25
برنامه درسی پنهان آموزش سلامت در مدارس
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
اسماعیلی، زهرا
1399/12/25
راهنمای عمل یکپارچه سازی برنامه درسی اول ابتدایی
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
آشوری، ازاده
1399/12/24
تجربه زیسته آموزگاران ابتدایی از آموزش مجازی در دوره کرونا
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
شریعت، عاطفه
1399/12/24
تبیین تجربه زیسته آموزگاران پایه سوم ابتدایی در خصوص تکلیف شب با رویکرد پدیدار شناسی
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
قافله باشی، فائزه سادات
1399/12/19
بررسی تطبیقی جایگاه سواد سلامت در برنامه درسی ایران و کشور های فنلاند ، استرالیا و ایالات متحده امریکا
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
صفری، سارا
1399/12/18
بررسی باورهای اساتید درباره تدریس با کیفیت و اثر بخش
دکتر صمدی، پروین
دکتر احمدی، پروین
پورعبادماسوله، پریسا
1399/12/17
مقایسه تاثیر برنامه درسی تلفیقی و سنتی ...
دکتر احمدی، پروین
دکتر نراقی زاده، افسانه
انوری آذر، مهسا
1399/12/16
راهنمای عمل تلفیق برنامه درسی پایه پنجم ابتدایی
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
تاجمیری، فرانک
1399/12/09
عوامل موثر بر توانمند سازی معلمان در اجرای برنامه درسی دوره متوسطه
دکتر غلامحسینی فریزهندی، عباسعلی
اصلاحی، مهلا
1399/10/24
شناسایی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده برنامه درسی محیط کار، یک مطالعه سنتزپژوهش
دکتر احمدی، پروین
دکتر قریشی خوراسگانی، مریم سادات
مهرپاکدل، رعنا
1399/07/30
بررسی اسناد بالادستی آموزش و پرورش ...
دکتر غلامحسینی فریزهندی، عباسعلی
دکتر صمدی، پروین
جلال پور، سارا
1399/07/30
تدوین و تولید راهنمای عمل برنامه درسی تلفیقی پایه سوم ابتدایی
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
ترتیفی زاده فاطمه، معصومه
1399/07/29
تبیین نقش جنسیت در تربیت از منظر فلسفه پست مدرنیسم ...
دکتر بناهان قمی، مریم
دکتر ستاری، علی
چهاردوری، طاهره
1399/07/29
بررسی و مطالعه ارتباط برنامه درسی پنهان با عملکرد و پیشرفت تحصیلی ...
دکتر 
غلامحسینی فریزهندی، عباسعلی
دکتر نراقی زاده، افسانه
خرامش، معصومه
1399/07/29
مقایسه ارزیابی نشاط و شادی دانش آموزان مدارس قرآنی ....
دکتر صمدی، پروین
دکتر احمدی، پروین
نصرالهی، شیدا
1399/07/28
پدیدار شناسی تجربه های آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی عمران مبتنی بر ابعاد ذهن گاردنر
دکتر صمدی، پروین
دکتر احمدی، پروین
سلیمانی، ژیلا
1399/07/27
تبیین تجربه زیسته والدین از فرایند شکل گیری برنامه درسی آموزش در خانه
دکتر صمدی، پروین
دکتر احمدی، پروین
تقی زاده، مریم
1399/07/27
بررسی رابطه سبک های شناختی با مولفه های یادگیری ....
دکتر غلامحسینی فریزهندی، عباسعلی
دکتر نراقی زاده، افسانه
یوسف نژاد، زینب
1399/07/23
تحلیل محتوای کتاب فارسی سوم دبستان در سه دهه 70،80،90
غلامحسینی فریزهندی، عباسعلی
دکتر صمدی، پروین
خلیل ارجمندی، فائقه
1399/07/16
بررسی تاثیر داستان های اخلاقی برگرفته از ادبیات فارسی....
دکتر ستاری، علی
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
کدخدازاده، سمیه
1399/07/16
جایگاه کنجکاوی و پیشرفت تحصیلی در برنامه درسی تلفیقی از دیگاه معلمان دوره ابتدایی
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
یگانه، سمانه
1399/07/15
تبیین فرایند برنامه درسی پنهان در شکل گیری اخلاق دانشجویان مهندسی
دکتر صمدی، پروین
دکتر احمدی، پروین
داربا، زینب
1398/11/21
عوامل موثر بر اختلالات یادگیری کودکان کار و کم درآمد
دکتر غلامحسینی فریزهندی، عباسعلی
دکتر صمدی، پروین
دهقان، زینب
1398/11/21
مطالعه الزام ساختارهای مدیریت دانش در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر عدلی، فریبا
دکتر نراقی زاده، افسانه
شیخی، رحیمه
1398/11/20
مقایسه نظری اساتید و دانشجویان شهر تهران در خصوص ....
دکتر صمدی، پروین
رضازاده شیراز، فاطمه بیگم
محمدی مجد، حانیه
1398/11/20
مطالعه سطح سواد رسانه ای اعضاء هیات علمی و نقش آن در مدیریت اثر بخش کلاس درس
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر عدلی، فریبا
سیداحمدیان، هانیه
1398/11/20
تحلیل سبک مدیریت و رهبری آموزش عالی ...
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر قریشی خوراسگانی، مریم سادات
زحل، نرگس
1398/11/20
مقایسه فلسفه تربیتی توران میر هادی و مونته سوری
دکتر ستاری، علی
دکتر بناهان قمی، مریم
مشایخی، نگار
1398/11/20
شناسایی فلسفه تربیتی حاکم بر مجموعه داستان های هری پاتر
دکتر ستاری، علی
دکتر نراقی زاده، افسانه
هردنگی، حفصه
1398/11/20
بررسی مولفه های مهارت های زندگی در کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی ....
دکتر 
غلامحسینی فریزهندی، عباسعلی
دکتر صمدی، پروین
محمدمرادی، مریم
1398/11/19
بررسی میزان اثر بخشی کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم...
دکتر مهران، گلنار
دکتر غلامحسینی فریزهندی، عباسعلی
نادری نبی، فاطمه
1398/11/19
بررسی مقایسه ای مفهوم کمال انسانی از منظر پست مدرنیسم و اسلام
دکتر بناهان قمی، مریم
دکتر ستاری، علی
کرمی، فاطمه
1398/11/19
تبیین مبانی انسان شناختی قرآن با تاکید بر تربیت اجتماعی
دکتر بناهان قمی، مریم
دکتر ستاری، علی
صنعتی کلوخی، زهرا
1398/11/19
تحلیل سهم مدیران مدرسه در عملکرد نظام آموزشی
دکتر عدلی، فریبا
دکتر صفرزاده، اسماعیل
ابوطالبی، صدیقه
1398/11/19
شناسایی مولفه های هویت حرفه ای مدیران آموزش و پرورش
دکتر عدلی، فریبا
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
ارجمند، هاجر
1398/11/19
شناسایی دانش آفرینی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
دکتر عدلی، فریبا
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
رمضانی فرزانه، فاطمه
1398/06/27
بررسی وضعیت انتقال یادگیری از آموزش های ضمن خدمت به محیط کار در بین کارکنان ...
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر قریشی خوراسگانی، مریم سادات
کشاورز رضوان، مهین
1398/06/27
شناسایی و اولویت بندی مطالبات معلمان ...
دکتر صمدی، پروین
دکتر قریشی خوراسگانی، مریم سادات
ملکی، نوشین
1398/06/26
شناسایی مولفه های رهبری دانش در مدارس
دکتر عدلی، فریبا
دکتر قریشی خوراسگانی، مریم سادات
شهرابی فراهانی، فهیمه
1398/06/26
جایگاه مولفه های دینی با رویکرد تلفیقی....
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
شاهوردی، الهام
1398/06/26
تحلیل پدیدار شناسی ارزشهای ملی - میهنی دانش آموزان دوره دوم متوسطه
دکتر نراقی زاده، افسانه
دکتر صمدی، پروین
پاکباز، زهرا
1398/06/26
تحلیل برنامه راهبردی دانشگاه ها بر اساس مولفه های توسعه پایدار
دکتر عدلی، فریبا
دکتر قریشی خوراسگانی، مریم سادات
رجبی هرسینی، مریم
1398/06/26
تحلیل پدیدار شناسانه دانشجویان ارشد برنامه درسی ...
دکتر احمدی، پروین
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
نبوی، زهراسادات
1398/06/25
تبیین آرمان های تربیتی دوره ابتدایی ...
دکتر 
صمدی، پروین
دکتر عدلی، فریبا
جعفریان، ندا
1398/06/25
تبیین مفهوم حیات طیبه و دلالت های تربیتی ...
دکتر صمدی، پروین
دکتر احمدی، پروین
یوسفی نژادلنگرودی، زهره
1398/06/25
آسیب شناسی و تبیین وضعیت همخوانی برنامه درسی قصد شده و اجرا شده مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی....
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
حقیقی، فریبا
1398/06/25
مقایسه تاثیر آموزش به شیوه تلفیقی و سنتی ....
دکتر احمدی، پروین
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
باطنی، مهرناز
1398/06/24
نقش مولفه های حرفه گرائی بر خودکارآمدی اعضای هیات علمی ...
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر عدلی، فریبا
کرمی شنستقی، فاطمه
1398/06/24
ارزیابی فرهنگ رهبری یادگیری مدیران مدارس دوره ابتدایی...
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر نراقی زاده، افسانه
محمودی، لاله
1398/06/24
بررسی وضعیت موجود مولفه های کارآفرینی ...
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر قریشی خوراسگانی، مریم سادات
صباغ زاده، فاطمه
1398/06/24
شناسایی و ارزیابی عوامل بر زیست بوم کارآفرینی .....
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر حسین زاده شهری، معصومه
شاه نوش فروشانی، مرضیه
1397/11/21
شناسایی مولفه ها و ویژگی های عنصر ارزشیابی در نظام تربیت الهی و انسانی
دکتر ستاری، علی
دکتر صمدی، پروین
ولی محمد، زلیخا
1397/11/21
تحلیل مولفه های خصوصی سازی آموزش عالی در دانشگاههای جامع شهر تهران
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر قریشی خوراسگانی، مریم السادات
فرمهینی، الهام
1397/11/17
شناسایی درک مدیران مدارس از مفهوم حیات طیبه در سند تحول بنیادین
دکتر عدلی، فریبا
دکتر بناهان قمی، مریم
علی پور، فاطمه
1397/11/17
بررسی ساختار نظام آموزش عالی و نقش آن در نوآوری و تسهیم دانش
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر عدلی، فریبا
درویشی، فاطمه
1397/11/17
سازوکارهای تسهیم تجربه اعضای هیئت علمی دانشگاههای شهر تهران
دکتر عدلی، فریبا
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
داودیان، لیلا
1397/11/17
تبیین مولفه های تربیت شهرومدی در فضای مجازی با تاکید بر فرصتها و تهدید ها
دکتر بناهان قمی، مریم
دکتر ستاری، علی
کشاورز دیزجینی، سماء
1397/11/17
سیر تحول مفهوم شهروندی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی
دکتر احمدی، پروین
دکتر نراقی زاده، افسانه
موسوی، خدیجه
1397/11/17
آسیب شناسی آموزش دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
دکتر عدلی، فریبا
دکتر نراقی زاده، افسانه
دیدار، اعظم
1397/11/16
کاربست نظریه هوش های چند گانه در تدریس زبان انگلیسی با رویکرد ارتباطی
دکتر مهران، گلنار
دکتر نراقی زاده، افسانه
حسینی، مهسا
1397/11/16
سازواری نظریه ساخت و سازگرایی با رویکرد مبتنی بر سکوت در برنامه درسی
دکتر صمدی، پروین
دکتر احمدی، پروین
اقا سید ابوالقاسم، اگاه
1397/11/10
مقایسه و نقد تطبیقی عنصر تفکر در مدرسه کیفی گلاسر و مدرسه صالح در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر ستاری، علی
غفاری، سمیرا
1397/11/10
تبیین مبانی فلسفی فضای مجازی از منظر تعلیم و تربیت
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر ستاری، علی
شجاعی، نسترن
1397/11/08
تبیین مولفه های تربیت معنوی و کارکردهای فردی-اجتماعی آن از منظر آموزه های اسلامی
دکتر بناهان قمی، مریم
دکتر ستاری، علی
صیادمتحیر، سونا
1397/11/08
بررسی علل گسست بین نسلی و تعارض گفتمان جوانان و نوجوانان با نظام ارزش جامعه
دکتر بناهان قمی، مریم
رشیدی فر، معصومه
1397/11/08
تبیین مولفه های نشاط و بالندگی زنان از منظر آموزه های اسلامی
دکتر بناهان قمی، مریم
دکتر ستاری، علی
گرمابدری، مریم
1397/11/08
تبیین جایگاه رویکرد اقدام پژوهی در پرورش تفکر انتقادی با تاکید بر مبنای فلسفی آن
دکتر بناهان قمی، مریم
دکتر ستاری، علی
حسین محمدی حیدر اباد، فریبا
1397/06/27
تاثیر داستان های فکری برگرفته از سیره حضرت فاطمه (س) بر رشد اخلاقی دانش آموزان
دکتر ستاری، علی
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
اسمعیلی، معصومه
1397/06/27
مقایسه برنامه درسی قصد شده و اجرا شده دوره اول متوسطه بر اساس تئوری انتخاب
دکتر احمدی، پروین
دکتر نراقی زاده، افسانه
نباتی، حمیده
1397/06/27
واکاوی کتابهای درسی پایه ششم ابتدایی با رویکرد تلفیقی
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
امرائی، نسیم
1397/06/26
تحلیل مولفه های آموزش سلامت در محتوای کتاب های درسی دوره اول متوسطه
دکتر احمدی، پروین
دکتر نراقی زاده، افسانه
احمدوند، معصومه
1397/06/25
مقایسه میزان آگاهی والدین،دانش آموزان و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نهاوند
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
عزیزی فتاح اباد، خدیجه
1397/06/25
تاثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی
دکتر نراقی زاده، افسانه
دکتر صمدی، روین
بصیری امین، راضیه
1397/06/24
آسیب شناسی مدیریت مراکز پیش دبستانی سبزوار
دکتر عدلی، فریبا
دکتر نراقی زاده، افسانه
سلمانی، فاطمه
1397/06/24
شناسایی مهارت های اساسی مدیریت راهبردی مدیران آموزش عالی
دکتر عدلی، فریبا
دکتر مهران، گلنار
مهدوی پور، فائزه
1397/06/24
شناسایی مهارتهای بصری مدارس دخترانه دوره اول متوسطه شهر تهران
دکتر عدلی، فریبا
دکتر نراقی زاده، افسانه
گودرزی، زهرا
1397/06/24
بررسی نقش مولفه های برنامه درسی پنهان با رویکرد تربیت جنسی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
دکتر صمدی، پروین
دکتر احمدی، پروین
کریمی جوانمرد، زهرا
1397/06/24
بررسی نقش ابعاد برنامه درسی پنهان با رویکرد کیفیت زندگی دانشجویان کارشناسی
دکتر صمدی، پروین
دکتر احمدی، پروین
پرویزی شاد، اکرم
1397/06/24
مطالعه تطبیقی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی و کانادا...
دکتر احمدی، پروین
دکتر مهران، گلنار
مرادی، مریم
1397/06/24
تبیین مطالبات معلمان از دوره های آموزشی ضمن خدمت با رویکرد پدیدار شناسی
دکتر صمدی، پروین
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
اسماعیلی وردنجانی، صفیه
1397/06/24
بررسی مفهوم کنجکاوی از منظر اسلام و تبیین دلالتهای آن در عناصر برنامه درسی
دکتر صمدی، پروین
دکتر ستاری، علی
رستمیان املشی، فروزان
1397/04/25
تحلیل محتوای مولفه های حقوق خانواده در اسناد بالادستی و کتابهای درسی پایه دهم
دکتر مهران، گلنار
دکتر احمدی، پروین
مختاری، ریحانه
1397/04/25
جایگاه مولفه های آموزش چند فرهنگی در برنامه درسی قصد شده دوره اول متوسطه
دکتر احمدی، پروین
دکتر مهران، گلنار
خراسانچی، الهه
1397/04/25
-
دکتر مهران، گلنار
دکتر طلایی، ابراهیم
صفرپورفیضی، ملوک
1397/04/10
بررسی مولفه های تربیت اخلاقی در کتابهای مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه
دکتر نراقی زاده، افسانه
دکتر صمدی، پروین
زمانی طرقبه، زهرا
1396/11/25
ارزیابی میزان بین المللی شدن برنامه درسی آموزش عالی
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر احمدی، پروین
بهمن پور، عابده
1396/11/25
مطالعه چگونگی اجرای برنامه درسی روئیدنی برای کودکان پیش دبستانی
دکتر مهران، گلنار
دکتر طلایی، ابراهیم
حسینی، سمانه
1396/11/25
تحلیل شبکه اجتماعی در دبیرستان های شهرستان بهارستان 2
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر نراقی زاده، افسانه
سماک رجبی، سوگند
1396/11/25
شناسایی موانع و ارائه راهکارهای اجرایی ارتباط دانشگاه و صنعت...
محسنی سهی، هدی السادات
دکتر عدلی، فریبا
سیفعلی عباس آبادی، سعیده
1396/11/25
مقایسه تطبیقی آرائ تربیتی دو اندیشمند هم عصر عالم اسلامی ...
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر صمدی، پروین
رضائی، سودابه
1396/11/24
تبیین مبانی فلسفه تربیتی گفت و گو در قرآن
دکتر ستاری، علی
دکتر بناهان قمی، مریم
حیدری، کوثر
1396/11/24
شناسایی نظام تربیتی شیعه تا عصر امام جعفر صادق
دکتر ستاری، علی
دکتر بناهان قمی، مریم
رضائی، فاطمه
1396/11/24
بررسی فلسفه تربیتی انتظار و تبیین جایگاه آن در مولفه های اساسی نظام تعلیم و تربیت...
دکتر بناهان قمی، مریم
موحدی، زهرا
1396/11/24
تبیین آثار تربیتی اعتکاف با رویکرد پدیدارشناسانه
دکتر صمدی، پروین
دکتر بناهان قمی، مریم
حبیب زادگان نطنزی، زهرا
1396/11/24
مبانی فلسفی ایثار و دلالت های تربیتی آن از منظر اسلام
دکتر بناهان قمی، مریم
کرمان، آرزو
1396/11/23
بررسی مولفه های نظریه آشوب در دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر عدلی، فریبا
حیدری، برف آب
1396/11/23
تحلیل برنامه های کلان در نظام آموزش عالی بر اساس تئوری مسئولیت اجتماعی
دکتر عدلی، فریبا
دکتر نراقی زاده، افسانه
طباطبائی حصنی، مریم السادات
1396/11/23
تبیین فلسفه تربیتی قیام عاشورا در ابعاد انسان شناختی و ارزش شناختی
دکتر ستاری، علی
دکتر بناهان قمی، مریم
کیاشمشکی، ملیکا
1396/11/23
نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کاربردی کردن علوم انسانی
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر احمدی، پروین
غیاثوند، فهیمه
1396/11/23
بررسی کارآیی بیرونی رشته مدیریت آموزشی دانشگاههای تهران
دکتر عدلی، فریبا
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
علی ویسی، ناهید
1396/11/14
آسیب شناسی سیاستگذاری جذب اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی
دکتر عدلی، فریبا
دکتر وزیری، مژده
شکوری، شیدا
1396/11/08
تبیین رویکردهای زیباشناسی قرآن در تدریس مفاهیم دینی
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر صمدی، پروین
عیسی وظیفه خورانی، اکرم
1396/06/30
فراتحلیل نظام ارزشیابی توصیفی در تحقیقات انجام شده آموزش و پرورش ایران طی سالهای 1396-1380
دکتر وزیری، مژده
حیاة الغیبی، سیده زهرا
1396/06/30
شناسایی الگوهای اخلاقی دانش آموزان دوره متوسطه
دکتر نراقی زاده، افسانه
دکتر صمدی، پروین
پوری شبان، معصومه
1396/06/29
چالش های کاربرد فاوا در مدارس هوشمند از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی
دکتر احمدی، پروین
طورانی، زهرا
1396/06/28
بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر خشم و قلدری دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی
دکتر ماهروزاده، طیبه
رستمی، شیدا
1396/06/28
بررسی تاثیر حکایت های مثنوی معنوی در قالب اشعار کودکانه ...
دکتر ماهروزاده، طیبه
یزدی درمنکی، مرضیه
1396/06/27
تبیین فرهنگ رشته ای در دانشگاههای شهر تهران
دکتر عدلی، فریبا
دکتر مهران، گلنار
صوفی، سمانه
1396/06/27
تحلیل کتاب های کارآفرینی هنرستان های فنی و حرفه ای
دکتر مهران، گلنار
دکتر صمدی، پروین
نظری، پروین
1396/04/25
-
دکتر احمدی، پروین
رضازاده شیراز، فاطمه بیگم
مهری، فاطمه
1396/04/14
بررسی الگوی روابط اجتماعی در اسلام و مقایسه آن با الگوی روابط اجتماعی در فضای مجازی
دکتر نراقی زاده، افسانه
رضازاده شیراز، فاطمه بیگم
وشاق، مشکات
1396/04/11
نیاز سنجی آموزشی مهارت های ارتباطی مدیران پرستاری
دکتر وزیری، مژده
دکتر عدلی، فریبا
دکتر دادگری، علی
حسن پور، فاطمه
1396/03/01
خانم فاطمه حسن پور 952 بررسی مسایل و مشکلات اجرای الگوی درس پژوهی به منظور ارائه راهکاری برای اثربخشی تدریس معلمان ابتدایی شهرستان فریدونکنار
دکتر احمدی، پروین
دکتر بختیاری، ابوالفضل
عربی، سکینه
1395/11/14
  سکینه عربی بررسی میزان کاربست آیین نامه های اجرایی مصوب آموزش و پرورش توسط مدیران مدارس دولتی و غیر دولتی مقطع ابتدایی
دکتر وزیری، مژده
دکتر صمدی، پروین
علیمرادی، فاطمه
1395/11/14
 فاطمه علیمرادی بررسی ملاک های جذب معلمان در طی سه دهه اخیر
دکتر وزیری، مژده
دکتر عدلی، فریبا
خوانین زاده، سمیرا
1395/11/14
 آسیب شناسی اجرای روشهای تدریس فعال در درس جغرافیا از دیدگاه دبیران دوم متوسطه
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
حسنوند، مریم
1395/11/14
 بررسی عوامل موثر بر مطالعه و پژوهش در بین معلمان مدارس دولتی و غیردولتی
دکتر نراقی زاده، افسانه
دکتر صمدی، پروین
توری، نسرین
1395/11/14
 نسرین توری بررسی مولفه های کیفیت در دانشگاه الزهرا(س) از دیدگاه دانشجویان
دکتر وزیری، مژده
دکتر صمدی، پروین
سلطانی، زهرا
1395/11/14
 زهرا سلطانی نقش مدیران دانشگاه در خلق جریان های دانش
دکتر عدلی، فریبا
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
یارمحمدی، مریم
1395/11/13
 مریم یارمحمدی کماسائی مقایسه سبک های مدیریت زنان با مدیریت مردان در مدارس
دکتر نراقی زاده، افسانه
دکتر عدلی، فریبا
اسماعیلی، سعیده
1395/11/13
 اسماعیلی سعیده شناسایی الگوی روسای دانشکده های دولتی شهر تهران
دکتر عدلی، فریبا
دکتر مهران، گلنار
فخری، سیده الهه
1395/11/13
 سیده الهه فخری بررسی وضعیت انگیزشی اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران
دکتر عدلی، فریبا
دکتر وزیری، مژده
جاوید، المیرا
1395/11/13
 بررسی عناصر برنامه درسی در حوزه علمیه شهرستان گنبدکاووس
دکتر غلامحسینی فریزهندی، عباسعلی
دکتر خزعلی، مرضیه
ملکی منفرد، زهرا
1395/11/13
 ملکی منفرد تحلیل عملکرد معلمان زن و مرد د کاربرد ابزارهای ارزشیابی توصیفی در دبستان های شهرستان کوهدشت
دکتر احمدی، پروین
دکتر صمدی، پروین
آذریان، الهام
1395/11/13
 آذریان مقایسه دیدگاه های والدین و معلمین مقطع ابتدایی منطقه خرمدشت از اجرای ارزشیابی کیفی - توصیفی
دکتر صمدی، پروین
دکتر احمدی، پروین
الماسیان، سیده زینب
1395/11/12
 زینب الماسیان آسیب شناسی آموزش در کلاس های چند پایه از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی چند پایه شهرستان دلفان
دکتر احمدی، پروین
دکتر مهران، گلنار
مهدوی، انسیه
1395/11/12
 مهدوی تبیین شناخت مربیان پیش دبستانی از مهارت تفکر انتقادی
دکتر احمدی، پروین
نراقی زاده، افسانه
اصغری، نجما
1395/11/12
 تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه ی هوش های چندگانه گاردنر بر عملکرد یادگیری نوآموزان زبان انگلیسی
دکتر احمدی، پروین
دکتر مهران، گلنار
اصغری، مریم
1395/11/12
 ارزیابی کیفیت برنامه درسی اجرا شده کارورزی دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه دانشجویان
دکتر صمدی، پروین
دکتر موسی پور، نعمت اله
اکبری، سارا
1395/11/12
 بررسی مدیریت دانش بر اساس مدل میک در بخش آموزش شرکت بهره برداری و تعمیراتی مینا
دکتر وزیری، مژده
دکتر عدلی، فریبا
شاکری لموکی، ام البنین
1395/11/12
 بررسی مبانی فلسفی سنن تربیت در قرآن
دکتر ستاری، علی
دکتر بناهان قمی، مریم
بصیرتی برزکی، زهرا
1395/11/12
 مطالبه تطبیقی اهداف اقتصادی - حرفه ای سند تحول بنیادی نظام تعلیم و تربیت ایران و نظام آموزشی ژاپن در مقطع ابتدایی و راهکار اجرایی آن
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر بناهان قمی، مریم
آبشنک، سمیرا
1395/11/10
 میزان دانش هوش های چندگانه معلمان و کاربست ان در آموزش دوره ابتدایی
دکتر صمدی، پروین
دکتر مهران، گلنار
کیادربندسری، اکرم
1395/11/10
 تحلیل چالش ای برنامه درسی فیزیک از منظر مجریان و مخاطبان
دکتر صمدی، پروین
دکتر بناهان قمی، مریم
بهروزی نژاد، سعیده
1395/11/10
 تحلیل انتظارات دبیران، والدین و دانش آموزان از برنامه درسی تاریخ دوره دوم متوسطه
دکتر صمدی، پروین
دکتر احمدی، پروین
فرزین مجد، عاطفه
1395/11/10
شناسایی مولفه های فرهنگ کیفیت در موسسات آموزش عالی ایران با ارائه مدل مفهومی
دکتر عدلی، فریبا
دکتر مهران، گلنار
ثاقبی، محیا
1395/11/09
 نیازسنجی آموزش برای مدیران دانشگاهی
دکتر عدلی، فریبا
دکتر مهران، گلنار
سیدخوش رو، شیرین
1395/11/09
 رابطه تفکر انتقادی با توانایی های فردی و ویزگی های شخصیتی دانشجویان
دکتر صمدی، پروین
دکتر بناهان قمی، مریم
زندوکیلی، معصومه
1395/11/09
 بررسی تطبیقی هویت انسان در مکاتب اسلام وپست مدرنیسم با تاکید بر آرا لیوتار و استاد مطهری
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر بناهان قمی، مریم
سلمان پور، نرگس
1395/11/05
 تبیین ارائ و نظریات ویلیام چیتیک و دلالت های تربیتی حاصل از ان
دکتر ستاری، علی
دکتر بناهان قمی، مریم
شفیعی بهنمیری، سیده فاطمه
1395/11/05
 بررسی تاثیر تاثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر بعد شناختی تربیت اقتصادی دانش آموزان دختر پایه هفتم شهر بهنمیر با استفاده از متون ادبیات فارسی
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر ستاری، علی
متهورحبیبی، رویا
1395/10/29
بررسی فلسفه های حاکم بر رمان های دارنده نشان ادبی نوبل در قرن بیستم و پیامدهای تربیتی حاصل از ان
دکتر ستاری، علی
ذوالفقاری، فرشته
1395/10/29
 تبیین مبانی فلسفی مفهوم حیا و جایگاه آن در تربیت اسلامی
دکتر ستاری، علی
دکتر بناهان قمی، مریم
حاجی زاده خنامانی، فاطمه
1395/10/22
 خنامانی تبیین جایگاه و نقش فعالیت های پرورشی مدارس ابتدایی
دکتر بناهان قمی، مریم
دکتر نراقی زاده، افسانه
بیات، زهرا
1395/10/07
-
دکتر مهران، گلنار
دکتر عدلی، فریبا
صفرنواده، الهام
1395/09/23
- دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر ستاری، علی
ملکی، زهرا
1395/07/17
 بررسی تاثیر داستانها کلیله و دمنه ب اموزش فلسه به کودکان پایه ششم ابتدایی
دکتر ماهروزاده، طیبه
دکتر ستاری، علی
سلیمانی تپه سری، مریم

دروس تخصصی کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت اطلاعات
دکتر آبام، زویا
دکتر صمدی، پروین
ونکی فراهانی، سپیده

تحلیل محتوای کتب دوره اول ابتدایی
دکتر نراقی زاده، افسانه
دکتر احمدی، پروین
ال طاهر، الهام

بررسی دلایل ، زمینه ها و تحولات تنبیه بدنی در آموزش و پرورش ...
دکتر ستاری، علی
دکتر بناهان قمی، مریم
فرزی، سمیرا

ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزشی ترویجی ...
دکتر غلامحسینی فریزهندی، عباسعلی
دکتر مقدس فریمانی، شهرام
الیاس وند، زینب

بررسی میزان انطباق عناصر برنامه درسی آموزش های کار دانش ...
دکتر غلامحسینی فریزهندی، عباسعلی
دکتر مقدس فریمانی، شهرام
رشیدی، لیلا

بررسی ماهیت پرسش های کودکان...
دکتر ستاری، علی
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
کریمی، فاطمه

تحلیل محتوای کتابهای درسی ...
دکتر صمدی، پروین
رضازاده شیراز، فاطمه بیگم
سالاروندی، فاطمه

تبیین و مقایسه ویژگی های معلمان کارآمد در ایران ، فنلاند، سنگاپور و کانادا
دکتر صمدی، پروین
دکتر نراقی زاده، افسانه
داودی مهر، گلباغ

تحلیل محتوای کتب درسی دوره ابتدایی بر اساس مولفه های تاب آوری
دکتر نراقی زاده، افسانه
دکتر احمدی، پروین
لشگری، معصومه

ساز و کارهای اجرای دانشگاه کارآفرین ...
دکتر قریشی خوراسگانی، مریم سادات
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
شیری، معصومه

ساز و کارهای تعملات علمی اعضای هیات علمی ...
دکتر قریشی خوراسگانی، مریم سادات
دکتر عدلی، فریبا
رمضانی، عاطفه

شناسایی مولفه های رهبر آموزشی ...
دکتر عدلی، فریبا
کریمی ازندریانی، ربابه

شناسایی فرصت ها و مکانیزم های یادگیری
دکتر عدلی، فریبا
دکتر نراقی زاده، افسانه
حیدری، مریم

شناسائی مولفه های ساختار دانش بنیان ...
دکتر عدلی، فریبا
دکتر قریشی خوراسگانی، مریم سادات
نجاری بلالمی، سیما

آسیب شناسی اجرای ژورنال کلاب ...
دکتر قریشی خوراسگانی، مریم سادات
دکتر نراقی زاده، افسانه
تهرانی، زهرا

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمند سازی ...
دکتر عدلی، فریبا
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
محمدظاهری، مریم

امکان سنجی نقش آفرینی و ظرفیت سازی دانشگاه ...
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
پرچمی، مریم

آسیب شناسی استقلال دانشگاهی ...
دکتر محسنی سهی، هدی السادات
دکتر قریشی خوراسگانی، مریم سادات
باقری قزوینی زاده، سبا

طراحی برنامه های آموزشی ...
دکتر 
محسنی سهی، هدی السادات
لک قاسم ابادی، لیلا

جایگاه کودک و فلسفه تربیتی کودک از منظر نهج البلاغه
دکتر بناهان قمی، مریم
دکتر ستاری، علی
صالحی، زهراسادات

تربیت شهروند جهانی از منظر پست مدرنیسم و اسلام
دکتر بناهان قمی، مریم
دکتر صمدی، پروین
ضیائی مهر، فاطمه

-
دکتر غلامحسینی فریزهندی، عباسعلی
بی نیاز، سیده سارا

تبار شناسی مدارس خاص در ایران
دکتر ستاری، علی
دکتر عدلی، فریبا
بهاری جویباری، معصومه

مقایسه دلالت های تربیتی موجود در داستان حی بن یقظان و رابینسون کروزو
دکتر ستاری، علی
دکتر بناهان قمی، مریم
صالح نژاد، سیده زینب

بررسی عملکرد امور تربیتی در ارائه فعالیت های فرهنگی ....
دکتر غلامحسینی فریزهندی، عباسعلی
دکتر نراقی زاده، افسانه
طرازمنفرد، فاطمه

تبیین دیدگاه تربیتی آنه ماری شیمل
دکتر بناهان قمی، مریم
دکتر نراقی زاده، افسانه

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/09
تعداد بازدید:
3156
گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.