۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

کارشناسی ارشد

عنوان پایان‌نامه های گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 
نام خانوادگی، نام تاریخ دفاع عنوان استاد راهنما/مشاور
معدنی، مریم السادات 1400/12/21
عوامل موثر بر افزایش کیفیت نشریات علمی در حوزه علوم انسانی، دیدگاه سردبیران و دست اندرکاران نشریات علمی
دکتر غائبی، امیر

دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
آقاشریف، فاطمه 1400/12/21
تحلیل فرایند ارزشیابی و امحای منابع دیداری و شنیداری در مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
دکتر آبام، زویا

دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
خالقی طرقی، مرجان 1400/12/21
بررسی اثربخشی شبکه‌های اجتماعی(اینستاگرام و بله) نهاد کتابخانه‌های عمومی در رفع نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان با رویکرد تحلیل محتوا
دکتر دولانی، عباس
سلطانیان، خدیجه 1400/11/16
قوانین و مقررات کپی رایت از دیدگاه آرشیویست های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
کاظم زاده، مهین 1400/10/22
مدیریت منابع خاکستری کتابخانه های دانشگاه های ارومیه و رابطه آن با میزان رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران دکتر دولانی، عباس

دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
جلیل زاده، زهرا  1400/07/28تاثیر مطالعه کتاب بر میزان تابآوری والدین کودکان سرطانی(مطالعه موردی بیمارستان کودکان تبریز) دکتر آبام، زویا 
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
عباس زاده، نیلوفر 1400/07/28
رابطه بین سواد رسانه ای و توانایی دانشجویان در تشخیص اخبار جعلی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه

دکتر آبام، زویا
محمد ابراهیم، الهام 1400/07/28
زمینه یابی ایجاد آرشیو مشارکتی در آرشیو ملی ایران
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه

دکتر عزیزی، غلامرضا
  ویسی، المیرا 1400/07/28 بررسی وضعیت فراهم آوری اسناد روستایی و عشایری در آرشیو ملی و شعب استانیدکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر ططهری, علی 
 لاهوتی، دلنیا 1400/07/28بررسی تولیدات علمی رشته های میان رشته ای بر اساس شاخص های علم سنجی دکتر دولانی، عباس
دکتر غائبی، امیر 
 رحمانی، زهرا 1400/07/27مطالعه تطبیقی عناصر فرا داده ای منابع الکترونیکی موجود در کتابخانه های مرکزی و دیجیتالی دانشگاه های استان آذربایجان غربی و شرقی با عناصر فراداده ای موجود در استانداردهای توصیف بین المللی دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر آبام، زویا 
بابایی، کوثر 1400/07/27
مدیریت آرشیوهای دانشگاهی در دانشگاه‎های برتر جهان
دکتر آبام، زویا

دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
 بهپوریه سور، مهناز1400/07/26 مقایسه اثرگذاری اجتماعی مقالات مروری با مقالات اصیل پژوهشی نمایه شده رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در پایگاه وب آو ساینس دکتر دولانی، عباس
دکتر آبام، زویا 
معصومی، خدیجه 1400/07/26 تاثیر بازاریابی چریکی بر گرایش مخاطبان به کتابخانه های عمومیدکتر کربلا آقایی کامران، معصومه 
دکتر دولانی، عباس
 حسینی، معصومه1400/07/21 عوامل موثر بر انگیزه دانشجویان تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش شناسی در فعالیت های علمی و پژوهشی و میزان مشارکت آنها در تولید علم دکتر دولانی، عباس
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه 
 قدرتی کوزه کنان، پریسا1400/07/21 بررسی تاثیر مدیریت دانش شخصی و رفتار اطلاع یابی برخود اثربخشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز (ارائه مدل معادلات ساختاری)  دکتر دولانی، عباس 
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
رضائی کهخاژاله، زهرا1400/06/20 ارزیابی سواد دیجیتال دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا بر اساس چارچوب جیسک دکتر غائبی، امیر 
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
 جلیلی ساعتلو، شیوا1400/06/20  ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با استفاده از روش 360 درجه
دکتر خلیلی، لیلا

دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
 
میرزائی، سیده معصومه
1399/12/24
تحلیل ارتباط گروه های آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی با بخش صنعت و جامعه
دکتر آبام، زویا
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
اشرفی، مریم
1399/12/03
ارزیابی خدمات آرشیو ملی ایران
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
مدنی دینانی، مریم سادات
1399/11/29
بررسی انگیزه های فرهنگ خودآرشیوی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
نیکبخت، زهرا
1399/11/29
اخلاق حرفه ای در آرشیو ملی
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
ابدی چالکسرائی، منا
1399/07/20
بررسی میزان تطابق توصیف اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (پژوهشکده تاریخ معاصر) با استاندارد عام بین المللی توصیف آرشیوی (ایساد)
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر ططری، علی
احمدی، بیان
1399/07/14
امکان سنجی راه اندازی آرشیو تئاتر خیابانی
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر برادر، رویا
طاهری بروجنی، مرضیه
1399/06/26
میزان آشنایی دانشجویان با حریم خصوصی شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در فعالیت های علمی- پژوهشی
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر غائبی، امیر
امرائی، مریم
1399/06/26
رابطه بین رؤیت پذیری در شبکه های اجتماعی علمی و استناد به مقاله‌های علمی نمایه شده در پایگاه استنادی وب آو ساینس: دیدگاه اعضای هیأت علمی حوزه فنی و مهندسی دانشگاه‌های رتبه برتر کشور
دکتر غائبی، امیر
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
افضلی فر، لیلا
1399/06/26
میزان تاثیر سئو بر روی امتیاز وب سایت مراکز پژوهشی ایران و رابطه آن با میزان بازیابی و رتبه وبومتریک وب سایت مراکز پژوهشی ایران
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر آبام، زویا
قادرمزی، مستوره
1398/11/21
میزان مهارت های فارغ التحصیلان رشته مطالعات آرشیوی در پاسخگویی به نیازهای بازار کار
دکتر برادر، رویا
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
خلیلی ازنی، مریم
1398/11/21
بررسی وضعیت همکاری بین آرشیوها، موزه ها و کتابخانه ها براساس موآک
دکتر برادر، رویا
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
افضلی، محدثه
1398/06/26
خدمات داده های پژوهشی در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری تعیین وضعیت و شناسایی اهمیت و ملزومات آن
دکتر آبام، زویا
نوده فراهانی، حلیمه
1398/06/26
سرمایه فرهنگی کتابداران کتابخانه های دانشگاههای دولتی شهر تهران
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر عدلی، فریبا
سلطانی مهنج، سارا
1398/06/24
ارائه الگوی مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی دانشگاههای ایران بر اساس مطالعه وضعیت مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی دانشگاههای برتر جهان
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر غائبی، امیر
رضائی، زهرا
1398/06/24
ارزیابی چکیده های خودکار تهیه شده از مقالات توسط سامانه های خلاصه ساز فارسی
دکتر برادر، رویا
دکتر غائبی، امیر
فراهانی، مدیحا
1398/06/24
برنامه های ترویجی آرشیو های ملی جهان
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر آبام، زویا
احدی سارخانلو، فاطمه
1398/06/12
 تاثیر فناوری مبتنی بر تلفن همراه ب انتقال دانش سازمانی کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهرتهران
دکتر غائبی، امیر
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
رضائی عشاقی، نرگس
1398/06/12
جستجوی اطلاعات موسیقائی از موتورهای جستجو دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسیقی دانشگاه هنر و تهران
دکتر برادر، رویا
دکتر غائبی، امیر
اسمعیلی، معصومه
1398/03/25
رابطه تسهیم دانش و چابکی سازمانی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
دکتر غائبی، امیر
دکتر برادر، رویا
مصری پور علویجه، ریحانه
1397/11/17
ارزیابی نرم افزارهای کتابخانه های دیجیتالی ایران بر اساس مدل زای
دکتر آبام، زویا
دکتر سالمی، نجمه
ستاری سیس، ژیلا
1397/11/17
 تحلیل مولفه های موثر بر ارتباط علمی در شبکه های اجتماعی تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی
دکتر آبام، زویا
رحمانی، بهناز
1397/11/16
 تحلیل فرآیند مجموعه سازی کتابهای چاپی و الکترونیکی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران
دکتر آبام، زویا
دکتر سالمی، نجمه
جمانی، فاطمه
1397/11/16
 انطباق پیشینه های کتابشناختی مواد جغرافیایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای )
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر حاجی زین العابدینی، محسن
 جلالی فراهانی، الهام  1397/06/31 تحلیلی آیین نامه های ارزشیابی اسناد با تاکید بر امحای اوراق ......  دکترآبام، زویا 
 دکترعزیزی، غلامرضا 
خوانین مقدم، سمیه    1397/06/31 کاربرد پایان نامه های رشته علم اطلاعات ودانش شناسی و مطالعات آرشیوی در سازمان ها و مراکز مرتبط  دکتر آبام، زویا
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه 
صندید، زینب السادات
1397/06/31
امکان سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر برادر، رویا
احمدی، سیده فریبا
1397/06/31
 تحلیل محیط خلق دانش در دانشگاه الزهرا(س) بر اساس ترکیب چرخه های خلق دانش آی - سیستم و مدل با
دکتر غائبی، امیر
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
نعمتی، سمیرا
1397/06/27
میزان تاثیر تفکر سیستمی مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران بر میزان رضایت شغلی کتابداران
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر سنگری، نگین
شعبانی سیجانی، زهرا
1397/06/27
 بررسی میزان رعایت استانداردایزوی آی ای سی
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر برادر، رویا
مثنوی، سمانه
1397/06/27
 بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دکتری دانشگاه الزهرا در پایگاه های اطلاعاتی فارسی
دکتر غائبی، امیر
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
 خسروی، فاطمه   1397/06/26 ضرورت تشکیل انجمن عملی آرشیویست های ایران و پیشنهاد مولفه های موثر در تدوین برنامه راهبردی و مجموعه اهداف و فعالیت ها   دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکترعزیزی، غلامرضا 
صالحی، اعظم  1397/06/26  امکان سنجی ارائه خدمات آرشیوی به معمولان در آرشیو ملی ایران  دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر آبام، زویا 
 فتحی زاده گلنگشی، فاطمه 1396/11/17  نیاز سنجی دوره های آموزش ضمن خدمت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی و کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی از دیدگاه آرشیویست ها   دکتر برادر، رویا
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید 
 یاری اندریان، فاطمه 1396/11/17
میزان رعایت دستور العمل های حقوقی و اخلاقی مراکز تاریخ شفاهی ایران بر اساس دستورالعمل های انجمن های تاریخ شفاهی آمریکا ، انگلستان و استرالیا  دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه 
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
بهارلو، فرزانه 1396/11/03  کاربرد پذیری استاندارد توصیف محتوائی آرشیو آمریکا ( دکس) در توصیف اسناد الکترونیکی دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر غائبی، امیر
گرزین، فاطمه
1396/11/03
واکاوی عناصر فراداده ای به کار رفته در استانداردهای توصیفی بین المللی مرکز آرشیوی و وب سایت های موسیقی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی
دکتر غائبی، امیر
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
 طاهری، سارا 1396/06/29  عوامل ناثیر گذار در دسترسی به منابع تاریخ شفاهی در مراکز تاریخ شفاهی ایران   دکترآبام، زویا
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
حیدری بابارود، راضیه
1396/06/29
خط مشی ناشران در انتخاب موضوع کتابهای تالیفی چاپی کودکان و نوجوانان و تحلیل موضوعی آنها بر اساس نظام رده بندی دهدهی دیویی در فاصله زمانی 1358-1394
دکتر آبام، زویا
دکتر برادر، رویا
خیرآبادی، مائده
1396/06/28
میزان استفاده کشاورزان و بهره برداران شهرستان ری از رسانه های آموزشی ترویجی تولید شده در معاونت ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر گیلوری، عباس
حسنی، فایزه
1396/06/27
مطالعه تطبیقی سازماندهی و دسترس پذیری یادمان های روسای جمهوری اسلامی ایران و جهان
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
غفاری لیلا
1396/06/26
عناصر فرا داده ای توصیفی در بازیابی فیلم ها در وب سایت های آرشیوهای ملی
غائبی امیر
آبام زویا
صادقی، فاطمه
1396/06/25
بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری رایانش ابری توسط کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی (tam)
دکتر آبام، زویا
دکتر دولانی، عباس
ابوالقاسم، سمانه
1396/06/22
میزان سواد رسانه ای واطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آنها
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر برادر، رویا
پژوه نیا، سحر
1396/06/22
مقایسه اثربخشی آموزش به وسیله کتاب الکترونیکی ، کتاب چاپی و آموزش سنتی بر مهارتهای سواد اورژانسی( اولیه) کودکان پیش دبستانی
دکتر برادر، رویا
دکتر آبام، زویا
گیتی نژاد، زهرا
1396/06/21
ارزیابی کیفیت تهیه و نگهداری اطلاعات در سیستم های اطلاعات مستندات فنی و ارائه الگویی برای مدیران اطلاعات
دکتر غائبی، امیر
دکتر برادر، رویا
ایل خانی ملکی، الهام
1395/11/12
مطلعه رفتارخرید کتاب دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س) و دانشگاه شهید بهشتی
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر آبام، زویا
نوع ایران، سیده نرگس
1395/11/11
اثربخشی موزه های دانشگاهی در آموزش و پژوهش : مطالعه موردی موزه های دانشگاه تهران
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر کیانی خوزستانی، حسن
حسینی، سیده راضیه
1395/11/05
امکان سنجی ایجادنظام یکپارچه موزه ای در شهر تهران
دکتر غائبی، امیر
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
آرین پور، مرضیه
1395/11/05
میزان رعایت استانداردهای ایزو/آی.ای.اس. 27002 و 27019 در حوزه " مدیریت امنیت اطلاعات"در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر آبام، زویا
مقصودی، چیمن
1395/06/29
سنجش و بررسی وضعیت خدمات و منابع کتابخانه های عمومی ااستان کردستان به معلولان و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن
دکتر کیانی خوزستانی، حسن
دکتر برادر، رویا
آبادی، طاهره
1395/06/29
مقایسه برچسب های اختصاص داده شده توسط کاربران با توصیفگرهای اختصاص یافته به مقالات در پایگاه های اطلاعاتی
دکتر آبام، زویا
دکتر برادر، رویا
اسکندری کنجدر، فاطمه
1395/10/28
امکان سنجی ایجاد موزه لباس سنتی قوم کرد در استان کردستان، خانه کرد سنندج
دکتر کیانی خوزستانی، حسن
دکتر برادر، رویا
شیرخانیان، زهرا
1395/06/28
امکان سنجی ایجاد بخش آرشیو محلی در کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور
دکتر برادر، رویا
دکتر آبام، زویا
ذوالفقاری، مهسا
1395/06/28
بررسی رابطه هوش استراتژیک و چابکی سازمانی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
حسین زاده شهری معصومه
شهرکی ثانوی، نوشین
1395/06/28
بررسی وب سایت های خارجی مبتنی بر وب 2 و ارائه ی الگویی برای نرم افزارهای (فهرست های) کتابخانه ای مبتنی بر وب 2 در ایران
دکتر آبام، زویا
دکتر غائبی، امیر
اندرزخورا، محبوبه
1395/06/28
منابع الکترونیکی و کتابخانه های عمومی
دکتر برادر، رویا
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
سلیمی، الهام
1395/06/27
بررسی تطبیقی میزان استفاده پژوهشگران ایرانی از شبکه های اجتماعی علمی و حرفه ای
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر غائبی، امیر
محسنی، اکرم
1395/06/27
تععین ویژگی های کتابدار مطلوب کتابخانه عمومی از دیدگاه مسئولین کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی
دکتر کیانی خوزستانی، حسن
دکتر غائبی، امیر
موذن، اعظم
1395/06/27
بررسی میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICTL) کتابداران کتابخانه های دانشگاهی....
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر کیانی خوزستانی، حسن
شیخ عباسی ممقانی،  مهدیه
1395/06/21
بررسی آیین نامه های دسترس پذیری آرشیو در چند کشور منتخب و مقایسه با آنچه که در ایران وجود دارد و ارائه ی یک آیین نامه ی مطلوب در این زمینه
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
محبی، فاطمه
1395/06/20
مطالعه تطبیقی شیوه های تنظیم و توصیف تمبر در ایران و سایر کشورها
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر برادر، رویا
سفیان، المیرا
1395/06/20
بررسی میزان مطابقت تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی در مراکز آرشیوی شهر تهران با استاندارد بین المللی تنظیم و توصیف ایساد
دکتر آبام، زویا
دکتر برادر، رویا
خداشناس، هدی
1395/06/20
شناسایی عناصر فراداده ای جواهرات و سنگ های قیمتی موزه ای ایران
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
بهرامسری، شیما
1395/06/16
سنجش تاثیر عوامل گوناگون بر بهره مندی مرکز آرشیو ملی ایران از شبکه های اجتماعی موبایلی
دکتر غائبی، امیر
دکتر کیانی خوزستانی، حسن
حقیقت دهنه سری، فاطمه
1395/04/29
تهیه و پیشنهاد پست آرشیودار و تعیین جایگاه سازمانی آن در آرشیو ملی ایران
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر کیانی خوزستانی، حسن
قربانی، مهدیه
1395/06/10
بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کیفیت ارائه خدمات در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای جامع شهر تهران
دکتر کیانی خوزستانی، حسن
دکتر حسین زاده شهری، معصومه
مهدی زاده، سعیده
1395/06/16
بررسی نقش شبکه های ارتباطی اینترنتی در افزایش میزان مطالعه
دکتر برادر، رویا
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دلیخون، لیلا
1395/06/17
موتورهای جستجوی فارسی
دکتر غائبی، امیر
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
قنبری، معصومه
1395/06/23
بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزش شغلی کتابداران در کتابخانه های دانشگاه های جامع شهر تهران
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر برادر، رویا
سریرافراز، نگار
1395/06/23
بررسی وضعیت گروه بحث الکترونیکی دانشگاه فردوسی مشهد از لحاظ مشارکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان
دکتر آبام، زویا
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
پناهی وحید، سپیده
1394/10/19
مطالعه وضعیت حفاظت اشیای رقمی موجود در معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و ارائه پیشنهادهایی برای انتخاب راهبرد حفاظتی مناسب
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر غائبی، امیر
سلیمانی، زهرا
1394/10/28
تجزیه و تحلیل عملکرد آرشیو ملی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل
دکتر غائبی، امیر
دکتر خسروی، فریبرز
طالب حقیقی، فرزانه
1394/10/28
رکوردهای آرشیوی مجموعه تاتر شهر تهران
دکتر آبام، زویا
دکتر تاجداران، منصور
خوش مشرب، سهیلا
1394/10/28
وضعیت آرشیوهای دانشگاهی در دانشگاه های ایران
دکتر تاجداران، منصور
دکتر آبام، زویا
زارع، نگار
1394/10/27
آرشیو نقشه
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر برادر، رویا
خداداد شهری، نیره
1394/10/29
آرشیو ملی ایران و استفاده از امکانات و قابلیت های وب 2،0:مطالعه تطبیقی
دکتر غائبی، امیر
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
احمدی، فاطمه
1394/12/24
مطالعه تطبیقی خدمات اطلاع رسانی و قوانین دسترسی به اسناد آرشیوهای جنگ در ایران و جهان ، با تاکید بر مجموعه تاریخ شفاهی
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر تاجداران، منصور
اسدی فاطمه
1394/06/24
حق مولف و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی
برادر رویا
رضایی شریف آبادی سعید
کولیوند فاطمه
1394/07/13
ارزیابی فرهنگ امنیت اطلاعات کتابخانه ها...
آبام زویا
دیلمقانی میترا
تقی زاده ندا
1393/10/14
برای نیازهای اطلاعاتی زنان شاغلو خانه دار شهر خلخال
کیانی خوزستانی حسن
برادر رویا
تقی زاده میلانی کیمیا
1393/12/03
سنجش و ارزیابی کارایی نسبی کتابخانه ها ی عمومی وابسته به نهادکتابخانه های عمومی کشور در سال 1391 با استفاده از روش
تاجداران منصور
راغفر حسین
قنبری خشنو مریم
1393/12/03
بررسی وضعیت و امکانات موجود در کتابخانه های عمومی استان همدان جهت ارائه خدمات جنبشی از دیدگاه کتابداران
تاجداران منصور
کیانی خوزستانی حسن
کیانی صدیقه
1393/11/18
بررسی میزان استناد مقالات پژوهشگاه صنعت نفت به نشریات دسترسی آزاد طی سالهای 82-92 و عوامل موثر بر ان
تاجداران منصور
رضایی شریف آبادی سعید
مهینی نسرین
1393/10/14
سنجش و عملکرد کتابخانه های عمومی شهر ارومیه در زمینه تامین منابع ادبیات قومی از دیدگاه کاربران و مدیران کتابخانه ها
کیانی خوزستانی حسن
تاجداران منصور
غفوری ملیحه
1393/10/09
مطالعه وضعیت کدگذاری اسناد نوشتاری (متنی- کاغذی) موجود در معاونت اسناد ملی سازمان استناد و کتابخانه
رضایی شریف آبادی سعید
عزیزی غلامرضا
علی پور نسرین
1393/10/27
ارزیابی کیفی وب سایت های آرشیوی ملی جهان با دو روش وب کیوام و فاز وب در جهت طراحی نظام استنتاج فارسی
غائبی امیر
آبام زویا
کریمی صوفلو لیلا
1393/11/08
بررسی میزان رعایت مولفه های مدل چهاربعدی مدیریت ارتباط با کاربری مشتری در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای
کربلا آقایی کامران معصومه
تاجداران منصور
رستگار اعظم
1393/11/19
ارزیابی عملکرد کتابخانه های مرکزی در دانشگاه های شهید بهشتی و الزهرا بر اساس مدل کیت کوال و مدل تعالی سازمانی
کیانی خوزستانی حسن
کربلا آقایی کامران معصومه
علی مردانی حمیده
1393/12/03
بررسی عوامل موثر بر پذیرش نظام آرشیو رقمی فیلم توسط برنامه سازان شبکه سحر ( برون مرزی) سیمای جمهوری اسلامی ایران
رضایی شریف آبادی سعید
تاجداران منصور
محمدابراهیم مهناز
1393/11/28
بررسی وضعیت خدمات کتابخانه ای در مدارس هوشمند شهر تهران
کیانی خوزستانی حسن
رضایی شریف آبادی سعید
سعیدی محمد زینب
1393/12/24
ارزیابی خدمات مرجع دیجیتال کتابخانه های ملی جهان
کربلا آقایی کامران معصومه
آبام زویا
امینی سرتشنیزی سمیه
1393/12/23
ارزیابی سطح کیفیت خدمات کتابخانه های دیجیتال دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس مدل دیجی کوال
کربلا آقایی کامران معصومه
غائبی امیر
قنبرپور سولماز
1393/12/25
نیاز سنجی و امکان سنجی به کارگیری فناوری واقعیت افزوده در کتابخانه های دانشگاهی
غائبی امیر
کربلا آقایی کامران معصومه
بالایانس هارطون نائیری
1393/12/25
نیازسنجی و امکان سنجی یادگیری الکترونیکی دروس مقطع کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
غائبی امیر
رضایی شریف آبادی سعید
درویشی کلور لیلا
1393/12/24
بررسی عناصر فرا داده ای موزه ای و پیشنهاد الگویی برای سازماندهی و مستند سازی اطلاعات مربوط به فرش
آبام زویا
کربلا آقایی کامران معصومه
ابارشی فاطمه
1393/12/24
ارزیابی اصطلاحنامه های اصفا، یونسکو و جامع علوم بر اساس استاندارد ایزو 25964: رویکرد هستی شناسی
برادر رویا
بهشتی ملوک السادات
شفیعی، ثابت سعیده

بررسی استاندارد ساختمان و محیط سازمان های آرشیوی
دکتر برادر، رویا
معصوم تمیمی، رقیه

شناسایی عناصر فراداده ای پوستر و مقایسه آن با استانداردهای موجود جهت ارایه کاربرگه مشترک برای تنظیم و توصیف پوستر
دکتر آبام، زویا
دکتر ططری، علی
عبدی، عاطفه
1396/11/24
پایان نامه -بررسی ایجاد موزه ملی اسباب بازی در ایران
دکتر برادر، رویا
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
زارعی، مریم
1396/06/27
امکان سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشور
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
وفادارسورکی، اکرم


دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
علی اکبری، حمیده


دکتر برادر، رویا
دکتر کیانی خوزستانی، حسن
علیزاده، سمانه


دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
عرب پورداهوئی، حکیمه


دکتر آبام، زویا
دکتر برادر، رویا
لطفی هرسینی، شهلا


دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر برادر، رویا
بابایی لشکامی، کوثر

آرشیو دانشگاهی
دکتر آبام، زویا
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
ویسی، المیرا

آرشیو روستایی
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
دکتر ططری، علی
سلطانیان، خدیجه

مالکیت فکری اسناد الکترونیکی در آرشیو ملی ایران
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر حسینی نیک، سید عباس
کیانی، زهرا

استفاده از اسناد آرشیوی در پایان نامه های رشته تاریخ و ارائه ی راهکارهای پیشنهادی
دکتر آبام، زویا
زرین نهاد، هانیه

دسترس پذیری اسناد آرشیو
دکتر آبام، زویا
دکتر عزیزی، غلامرضا
محمدابراهیم، الهام

ایجاد بخش آرشیو مشارکتی مردمی در آرشیو ملی ایران
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر عزیزی، غلامرضا
نامی نیا، فاطمه

قابلیت استفاده نرم افزارهای آرشیوی داخلی در رفتار اطلاع یابی کاربران مرکز آرشیوی(با تاکید بر استانداردهای فراداه ای)
دکتر رضایی شریف آبادی، سعید
اقاشریف، فاطمه

ارزشیابی و امحاء منابع دیداری شنیداری
دکتر آبام، زویا
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
سلیمانی تپه سری، مریم

دروس تخصصی کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی- مدیریت اطلاعات
دکتر آبام، زویا
دکتر صمدی، پروین
گرورانی، مریم

سنجش میزان آمادگی الکترونیکی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل کا پی ام جی
دکتر غائبی، امیر
رضائی کهخاژاله، زهرا

ارزیابی سواد دیجیتال دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا بر اساس چارچوب جسیک
دکتر غائبی، امیر
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
معدنی، مریم السادات

بررسی مسائل و چالش های نشریات علمی- پژوهشی در حوزه علوم انسانی از دیدگاه سردبیران و دست اندرکاران نشریات علمی
دکتر غائبی، امیر
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
ساروی، مریم

ارزیابی مجموعه منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا(س) و کتتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر سالمی، نجمه
پورپناهی کل تپه، ژاله

ارائه نشده است
دکتر غائبی، امیر
عباس زاده، نیلوفر

رابطه بین سواد رسانه ای و توانایی دانشجویان در تشخیص اخبار جعلی
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر آبام، زویا
نصیری، پریسا

چگونگی دسترسی دانشجویان و اعضای هیأت علمی به منابع اطلاعاتی در آموزش مجازی
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
دکتر غائبی، امیر
مالکی، سکینه

 بررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی در جذب و توسعه مخاطبین کودک و نوجوان مطالعه موردی کتابخانه های عمومی شهرستان های استان تهران
دکتر برادر، رویا
دکتر کربلا آقایی کامران، معصومه
صنعتگرجاویدی مهسا

اشتراک (تسهیم) دانش
آبام زویا
کیانی خوزستانی حسن
سلیمی فاطمه


برادر رویا
کربلا آقایی کامران معصومه
طهماسبی آشتیانی سمیرا


تاجداران منصور
آبام زویا

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/31
تعداد بازدید:
3423
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.