۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

دکتری

عنوان رساله‌های گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 
نام خانوادگی، نام تاریخ دفاع عنوان استاد راهنما/مشاور
قاسمپور، سکینه
1399/11/19
بازیابی داستان بر اساس عناصر متنی و پیرامتنی
دکتر ابام، زویا
دکتر برادر، رویا
غریبه نیاری، منیره
1399/06/17
ارائه چهارچوب پیشنهادی ارزیابی وب سایت های دانشگاهی
دکتر کربلا اقایی کامران، معصومه
دکتر غیاثی، امیر
حسینی، الهه
1399/04/30
ارائه چهارچوب معنایی برای یکپارچه سازی و بازیابی معنایی اشیای محتوای وبی رویکرد داده های پیوندی در بافت سرکان
دکتر غیاثی، امیر
دکتر رضایی شریف ابادی، سعید
پازوکی، فاطمه
1398/12/27
شناسایی روابط تبار شناختی علمی در متون درسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و طراحی الگوی بازنمون در پیشینه های کتابشناختی
دکتر کربلا اقایی کامران، معصومه
دکتر غیاثی، امیر
پاواخانی، اناهیتا
1398/12/26
رساله - توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکت های دانش-بنیان با استفاده از نظریه های رفتار برنامه ریزی شده و تناسب وظیفه- فناوری
دکتر رضایی شریف ابادی، سعید
دکتر غیاثی، امیر
غلامی، شهرزاد
1398/12/26
واکاوی رفتار بازیابی اطلاعات مشارکتی با به کارگیری مولفه های مدل مدیریت دانش ویگ به منظور ارائه مدل
دکتر رضایی شریف ابادی، سعید
دکترکربلا اقایی کامران، معصومه
ابراهیم زاده پیر شهید، صنم
1398/09/05
رساله - توسعه مدل رفتار اطلاع یابی مشارکتی بر اساس مدل مهو تیبو
دکتر رضایی شریف ابادی، سعید
دکتر کربلا اقایی کامران، معصومه
فرزین یزدی، محبوبه
1398/06/26
رساله-طراحی و توسعه مدل پذیرش فناوری ها ی اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه ای دانشگاهی ایران
دکتر برادر، رویا
دکتر غیاثی، سعید
مرادی، خدیجه
1399/04/15
رساله - کاربست نشانه شناسی پرس در هستان نگاری جهت بازنمون کارآمدتر دانش مطالعه موردی نمادهای عاشورایی
دکتر غیاثی، امیر
دکتر کربلا اقایی کامران، معصومه
کیخا، بتول
1397/12/08
رساله - ارائه چارچوب ارتقای مهارت های سواد اطلاعاتی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور
دکتر کیانی خوزستانی، حسن
دکتر غیاثی، امیر
رضایی دینانی، مینا

طراحی مدل بازیابی اطلاعات در بستر اینترنت اشیا
دکتر کربلا اقایی کامران، معصومه
دکتر میرزائیان، وحیدرضا
باغستانی، ساناز

ارائه چهارچوب حقوقی برای واسپاری و دسترسی به آرشیو وب ملی ایران
دکتر رضایی شریف ابادی، سعید
اصغری هینه اباد، لیلا

مدل سازی جمع سپاری در کتابخانه ها ، آرشیوها ، موزه ها و گالری های ایران
دکتر ابام، زویا
دکتر رضایی شریف ابادی، سعید
خویدکی، سمانه

شخصی سازی خدمات در کتابخانه های دیجیتال دانشگاهی
دکتر رضایی شریف ابادی، سعید
دکتر غیاثی، امیر
سهراب زاده، سارا

غنی سازی طرح واره های آثار خلاقانه فرانمای تولید داده های ساختارمند بر مبنای صفات بومی اشیای محتوایی ایرانی-اسلامی
دکتر کربلا اقایی کامران، معصومه
دکتر طاهری، سید مهدی
دکتر ابام، زویا
غیوری، زینب

تدوین مدل بکارگیری تاکتیکهای جستجوی کاربران دانشگاهی بر اساس وظایف جستجو
دکتر ابام، زویا
دکتر صنعت جو، اعظم
صفوی، سیده زینب


دکتر غیاثی، امیر
دکتر ابام، زویا

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/06
تعداد بازدید:
2446
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.