۱۴۰۳ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت

گزارشات علمی اساتید مرتبط با بیماری کووید 19

 گزارش علمی بیماری کووید 19 _دکتر پریناز قدم - فاطمه دهقانی
 
گزارش علمی وضعیت بیماری کووید 19 _ دکتر فخری سادات حسینی - سارینا یوسف زاده، مریم صدقی
 تاثیر ویتامین D بر سیستم ایمنی و بیماری کووید 19_ دکتر پریناز قدم، فاطمه دهقانی
 
تاریخچه بیماری کووید 19_ دکتر سید ابوالقاسم قدمی، اعظم شجاع
 
مشکلات قلبی حاصل از ویروس کرونا _ دکتر سید ابوالقاسم قدمی، یاسمن یحیایی
 
 توسعه واکسن و داروی کووید 19 - دکتر سید ابوالقاسم قدمی، مریم سادات شهیدی، کیمیا احدی عمندی ، فاطمه صفاخواه
 
 مکانیزم بیماری زایی کووید 19 - دکتر سید ابوالقاسم قدمی، مریم سادات شهیدی، کیمیا احدی عمندی ، فاطمه صفاخواه
 
 ارتباط کرونا ویروس با سیستم ایمنی _ دکتر بهاره عطاران، طاهره آقامطالبی خوبانی
 
 عوامل موثر بر تقویت سیستم ایمنی در بیماری COVID-19 _ دکتر بهاره عطاران، نگار خلیلی، نگین اسلامی بیدگلی
 
 روشهای تشخیصی ویروس کرونا - فرزانه قماش فروش، نیما راد، فاطمه فروتن، عزت عسگرانی
 
 توسعه واکسن و داروی کوید 19 - دکتر سید ابوالقاسم قدمی ، کیمیا احدی عمندی، مریم سادات شهیدی ، فاطمه صفاخواه
 
 روشهای درمانی موجود بیماری کوید 19 - مرجان ادی گوزلی بهروز، فاطمه فروتن، عزت عسگرانی
 

تاریخ به روزرسانی:
1399/04/21
تعداد بازدید:
4184
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.