۱۳۹۹ يکشنبه ۱۷ فروردين
معرفی مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی

 
 
نام و نام خانوادگی: امیرعلی مسعودی
مرتبه علمی : استاد
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری فیزیک ماده چگال
شماره تماس مستقیم : 88049805
شماره تماس داخلی: 2486
شماره فاکس: 88049805
پست الکترونیکmasoudi@alzahra.ac.ir
 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/28
تعداد بازدید:
4815
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.