۱۳۹۸ جمعه ۱۵ آذر
تماس
 
  ساعت مراجعه حضوری و پاسخگویی تلفنی اداره دانش آموختگان (شنبه تا چهارشنبه)  ساعت 10 - 8 صبح و 15:30 - 14 بعد از ظهر است
 
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
خانم معصومه جعفریکارشناس اداره دانش آموختگان85692260
خانم فهیمه حلمی سرشتکارشناس اداره دانش آموختگان
85692809
خانم سمیرا خاکساریکارشناس اداره دانش آموختگان
85692930
خانم اکرم درگاهیانکارشناس اداره دانش آموختگان
85692931
 
 اهم وظایف کارشناسان اداره دانش‌آموختگان
خانم جعفری
• صدور گواهی موقت دوره کارشناسی
• صدور دانشنامه و ریزنمرات دانش آموختگان دوره کارشناسی
• صدور ابتدا و انتهای تحصیل برای دانش آموختگان دبیری
• صدور گواهی معدل
• صدور گواهی رتبه ده درصد برتر
• صدور گواهی جهت دریافت جایزه
• ارسال تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر (ارشد و دکتری)
• تایید ریز نمرات در سامانه سازمان امور دانشجویان
• صدور ریز نمره انگلیسی دانشجویان فارغ التحصیل

خانم حلمی سرشت
• صدور گواهی موقت دوره کارشناسی
• صدور دانشنامه و ریزنمرات دانش آموختگان دوره کارشناسی
• صدور ابتدا و انتهای تحصیل برای دانش آموختگان دبیری
• صدور گواهی معدل
• صدور گواهی رتبه ده درصد برتر
• صدور گواهی جهت دریافت جایزه
• ارسال تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر (ارشد و دکتری)

خانم خاکساری
• صدور گواهی موقت دوره کارشناسی
• صدور دانشنامه و ریزنمرات دانش آموختگان دوره کارشناسی
• صدور ابتدا و انتهای تحصیل برای دانش آموختگان دبیری
• صدور گواهی معدل
• صدور گواهی رتبه ده درصد برتر
• صدور گواهی جهت دریافت جایزه
• ارسال تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر (ارشد و دکتری)

خانم درگاهیان
• صدور گواهی موقت دوره کارشناسی
• صدور دانشنامه و ریزنمرات دانش آموختگان دوره کارشناسی
• صدور ابتدا و انتهای تحصیل برای دانش آموختگان دبیری
• صدور گواهی معدل
• صدور گواهی رتبه ده درصد برتر
• صدور گواهی جهت دریافت جایزه
• ارسال تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر (ارشد و دکتری)

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/12
تعداد بازدید:
286
امور آموزشی اداره دانش آموختگان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.