۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

دانشنامه

 دریافت دانشنامه- دوره روزانه  
     
 1-  ثبت نام در سامانه سجاد  
 2-  درخواست لغو تعهد آموزش رایگان در سامانه سجاد  
   
 3-  ثبت درخواست دانشنامه و ریز نمرات در پیشخوان سامانه گلستان  
   
   4-  ارسال پستی و یاتحویل حضوری مدارک به اداره دانش آموختگان مدیریت خدمات آموزشی- ساختمان مرکزی- نیم طبقه  
 
  • اصل گواهی موقت و عکس 4*3 و مدارک ارائه شده برای لغو تعهد آموزش رایگان  
 

 دریافت دانشنامه- دوره شبانه  
     
 1-  تماس با کارشناس دانشکده مربوطه، اطمینان از تکمیل پرونده وارسال آن به ستاد  
 2-  مراجعه به سامانه جامع گلستان و پیگیری گزارش 522 (صفحه تسویه حساب دانشجو) و تکمیل آن  
 3-تماس با کارشناس ستاد جهت تایید فرم تسویه حساب و ارسال کارت دانشجویی ( یا ازطریق پست و یا تحویل حضوری )
 
 4-  ثبت درخواست دانشنامه و ریز نمرات در پیشخوان سامانه گلستان  
   

تاریخ به روز رسانی:
1401/06/29
تعداد بازدید:
3216
امور آموزشی اداره دانش آموختگان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.