۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير

اهداف و شرح وظایف

 
  شرح وظایف مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی 
 
 • تهیه و تدوین برنامه های آموزش بلند مدت و کوتاه مدت دانشگاه مبتنی بر گسترش دوره های آموزشی در راستای سند چشم انداز دانشگاه و نقشه جامع علمی کشور
 • بررسی پیشنهاد دانشکده ها و گروه های آموزشی در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه های آموزشی و تهیه گزارش جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه
 • پیشنهادهای مربوط به ایجاد یا تفکیک دانشکده، ایجاد گروه آموزشی، ایجاد و اجرای رشته ها و گرایش های جدید، تغییر عنوان گروه های آموزشی، تغییر عنوان رشته ها و گرایش های موجود در کلیه مقاطع تحصیلی و انجام اقدامات لازم جهت اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، با همکاری دانشکده ها و واحدهای مربوطه
 • بررسی و اعلام نظر در زمینه آیین نامه ها و شیوه های آموزشی و اعلام نظرات اصلاحی در تدوین آنها به حوزه معاونت متبوع
 • بررسی و اظهارنظر در خصوص تنظیم برنامه های ترم بندی واحدهای آموزشی و ارائه گزارش پیشنهادی به مراجع ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه های زمان بندی شده آموزشی و اظهار نظر پیرامون نقاط ضعف و قوت آن ها و ارائه گزارش به مقامات ذیربط.
 • بررسی و نظارت بر متون درسی و نحوه ارائه دروس به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه ها و سرفصل های مصوب.
 • بررسی و ارایه پیشنهاد در مورد بازنگری برنامه های درسی و محتوای دروس، اصلاح سرفصل ها، حذف، ادغام و جایگزینی دروس، تغییر منابع در کلیه مقاطع، با توجه به آخرین پیشرفت های علمی، جهت ارائه به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.
 • انجام بررسی های لازم به منظور تعیین تعداد عضو هیات علمی مورد نیاز گروه های آموزشی، با رعایت ضوابط تشکیلاتی دانشگاه و با توجه به دروس عملی و نظری، استاندارد های بین المللی و امکانات دانشگاه با همکاری دانشکده ها و سایر واحدهای مربوطه.
 • بررسی کیفیت آموزشی دانشگاه بر اساس الگوهای تنظیم شده و پایش عملکرد دانشگاه و یافتن شاخص ها و عوامل تاثیر گذار بر آن
 • تهیه گزارش های آماری مربوط به برنامه های درسی، رشته ها ، گرایش ها و امور مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه و ارائه به مراجع ذیربط
 • برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه
 • ارزیابی عملکرد هر ترم اعضای هیات علمی بر اساس آیین نامه ارتقای هیات علمی با توجه به شاخص های تعیین شده و انعکاس نتایج به مراجع ذی ربط.
 • بررسی و اظهار نظر در مورد آیین نامه های مربوط به ارزیابی و ارایه نظرات اصلاحی.
 • بررسی و مطالعه در زمینه ایجاد شعب و پردیس ها و ارائه گزارش های پیشنهادی به مراجع ذیربط در دانشگاه برای پیگیری های بعدی
 • اجرای آئین نامه ها و انجام امور مربوط به اعضای هیات علمی ( مانند ترفیعات سالیانه – پایه تشویقی – پایه بازنشستگی - استاد نمونه کشوری – اساتید برتر آموزشی – تمدید قرارداد پیمانی – بورسیه های داخل و خارج از کشور و ...).
 • همکاری با هیات ممیزه و هیات اجرایی جذب در خصوص ارائه اطلاعات موردنیاز در زمینه ارزیابی عملکرد اعضای هیات علم
 • ارزیابی فعالیت های آموزشی دانشکده‎ها و گروه‌های آموزشی و تهیه گزارش برای ارائه به مراجع ذی ربط.
 • پایش و ارزیابی عملکرد هر ترم اعضای هیات علمی بر اساس آئین نامه ارتقاء و انعکاس آن به مراجع ذی ربط.
 • بررسی علل افت یا رشد تحصیلی دانشجویان و ارائه گزارش‌های تطبیقی.
 • اجرای آئین نامه های ابلاغی وزارت علوم در خصوص ترفیع اعضای هیات علمی و ارائه پیشنهاد موارد اصلاحی یا تطبیقی در مورد آئین نامه های مذکور برای اجرا.
 • انجام امور مربوط به جلسات شورای برنامه ریزی دانشگاه و نظارت بر اجرای مصوبات آن
 • بررسی و اظهار نظر در مورد آیین نامه های مربوط به ارزیابی و ارایه نظرات اصلاحی.
 • تعیین شاخص های ارزشیابی در زمینه های اموزشی
 • گسترش سامانه های رایانه ای مرتبط با امور آموزش و پژوهش دانشگاه
 • نگهداری و ارتقای سامانه های رایانه ای موجود
 • توجه به برنامه راهبردی دانشگاه و استقرار دولت الکترونیک
 • تعریف و راه اندازی پیشخوان های خدمت در سطح دانشگاه به منظور مکانیزه سازی فرآیندها از طریق سامانه گلستان
 • مدیریت سامانه خدمات آموزشی دانشگاه
 • مدیریت سامانه های آموزشی /مالی/ حق التدریس/ارزشیابی/آزمون
 • ایجاد بستری مناسب برای گردش سریع اطلاعات
 • ارتقای امنیت اطلاعات
 • آموزش کاربران و برگزاری کارگاه های آموزشی سامانه شامل: اساتید، دانشجویان و کارشناسان
 • تقویت انسجام و هماهنگی بین فعالیت های آموزشی
 • تلاش در جهت استفاده کامل از قابلیت ها و امکانات سامانه به منظور تسهیل در فرآیندهای آموزشی و مدیریت سبز
 • افزایش سرعت و سهولت در انجام کار
 • انجام بررسی های لازم و آماده سازی سامانه گلستان برای محاسبه صحیح قوانین آموزشی، شهریه و حق التدریس
 • بررسی مدارک مدرسان مدعو ایرانی و خارجی و اختصاص کد در سامانه گلستان
 • انجام امور مرتبط با مدرسان مدعوایرانی و خارجی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی(بررسی مدارک ،ارزشیابی به مدت سه ترم متوالی )
 
 برنامه راهبردی مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی

چشم انداز
 
احراز کیفیت ممتاز و سرآمدی آموزش و ارتقای اعتبار علمی دانشگاه به منظور قرار گرفتن در اولویت های نخست انتخاب اساتید متعهد و برجسته و دانشجویان نخبه و مستعد

ماموریت
 • بهبود زیربنایی مولفه های کیفی آموزش با مدیریت اثربخش از طریق فعالیتهای برنامه ریزی شده و ارزیابی مستمر
 • بهبود کمی و کیفی امور اعضای هیات علمی و تعامل اثربخش با واحدهای مرتبط در جهت ارتقای کیفیت آموزش و جلب رضایت اساتید دانشگاه
 • برنامه ریزی اثر بخش در راستای توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه
 • بازنگری مستمر رشته ها و برنامه های درسی در راستای بهبود برنامه های درسی و ایجاد رشته های جدید بر اساس نیازهای جامعه

اهداف کلان
 
ایجاد رشته های جدید آموزشی در مقاطع مختلف و بازتعریف برخی رشته ها جهت هم سویی با شرایط خاص بانوان
ایجاد شعب و پردیس دانشگاه در سراسر کشور و ایجاد زمینة تاسیس شعب در خارج از کشور
 
 اهداف کیفی ضروریات
ارتقای سطح کیفی آموزشی
افزایش توانمندی های تخصصی و آموزشی اعضای هیات علمی
افزایش رضایت اعضای هیات علمی 
گسترش رشته های دانشگاهی متناسب با نیازهای جامعه
 توسعه روش های نوین آموزش
نسبت استاد به دانشجو
انگیزش اعضای هیات علمی
 
 
 

راهبردها
 • روزآمد سازی و چابک سازی نظام آموزش
 • بازنگری مستمر رشته ها و برنامه های درسی و ایجاد رشته های جدید بر اساس نیازهای جامعه
 • استخدام و نگهداری اعضای هیات علمی ممتاز و برجسته
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی
 • تسریع در اجرای کلیه امور مربوط به اعضای هیأت علمی خصوصاٌ ارتقا
 اهداف کیفی  راهبردها  اهداف استراتژیک اقدامات جاری  سنجه ها پروژه های بهبود
ارتقای‌ سطح کیفی آموزشی
 
 
  
 
 
 
 
 
ایجاد‌‌ محیط آموزشی مطلوب
 
 
 
 
 
 
 
 
افزایش‌کیفیت‌آموزشی           
 
افزایش‌رضایت‌دانشجو و اساتید
 
افزایش تناسب و ظرفیت‌علمی دانشگاه
 
انجام نظرسنجی از‌‌دانشجویان درباره‌ کیفیت آموزشی
 
انجام نظرسنجی از اساتید درباره کیفیت آموزشی
 
 
 
 
نظرسنجی‌ رضایت استاد/دانشجو از کیفیت‌ آموزشی
 
نسبت دانشجویان تحصیلات‌ تکمیلی به کل دانشجویان
 
نسبت دانشجو به استاد  
 

افزایش رتبه علمی‌ دانشگاه‌ در مقایسه‌ با‌ سایر دانشگاه‌های داخلی و خارجی
 
 
 
استخدام‌ و نگهداری اعضای‌ هیات‌علمی ممتاز و برجسته
 
 
 
حمایت از اعضای هیات‌علمی جدید ممتاز و برجسته
 
ارتقای‌ درجه علمی اعضای‌ هیات علمی دانشگاه 
فراهم‌‌آوردن امکانات‌‌ رشدعلمی–پژوهشی اساتید
 
 
 
 
تعداد‌ تولیدات علمی‌ اعضای هیات‌علمی‌ در سال

تعداد‌ افتخارات اساتید (بین‌المللی،ملی،دانشگاهی)
 
پیشنهاد‌‌ برنامه هدفمند برای تأمین اعضای هیأت علمی بر اساس نیازسنجی گروه های آموزشی
 
 
افزایش‌توانمندیهای‌تخصصی‌ و آموزشی‌‌اعضای‌هیات‌علمی
 
توانمندسازی اعضای‌ هیات‌علمی
 
 
افزایش‌ کیفیت آموزش‌ و‌ پژوهش دانشگاه
 
طراحی و برگزاری برنامه های
آموزشی مناسب
 
نفرساعت سرانه آموزش
 
 
برگزاری دوره های فوق دکترا
 
 
افزایش رضایت اعضای هیات علمی
 
 
 
تسریع در اجرای تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقا
 
 
 
افزایش وفاداری سازمانی
 
 
 
 
بازنگری فرآیندهای تبدیل وضعیت و ارتقا
 
 
 
نسبت اعضای هیات علمی رسمی به پیمانی
 
نسبت دانشیار، استاد به استادیار  
طراحی‌ مدل شایستگی‌های اعضای هیات علمی
 
 
 
گسترش‌ رشته‌های دانشگاهی متناسب‌ با نیازهای جامعه
 
 
 
 
 
 
 
بازنگری‌ مستمر رشته‌ها‌ و برنامه‌های درسی و ایجاد‌رشته‌های جدید‌بر‌‌اساس نیازهای جامعه
 
 
 
 
 
 
توسعه رشته‌های کاربردی جدید
 
گسترش‌تحصیلات‌تکمیلی 
 
 
 
 
  
تشکیل کمیته های بازنگری دروس در گروههای آموزشی و ارائه پیشنهادهایجدید به شورای دانشکده
 
 
 
 
 
 برنامه‌ های درسی بازنگری شده در سال
 
 تعداد رشته های نو و بین رشته ای ایجاد شده
 
 نسبت رشته ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی به کل مقاطع
شناسایی رشته‌های مورد نیازجامعه (نیازسنجی) و امکان‌سنجی ایجاد رشته‌ها‌ و‌گرایش‌های شناسایی شده
 
 
 
 
 

 


تاریخ به روز رسانی:
1399/09/30
تعداد بازدید:
24035
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.