۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير

تحول سازمانی

اجرای صحیح برنامه های تحول سازمانی اساس بهره وری در دانشگاه
تحول یعنی فرآیند ذوب شدن اندیشه ها و باورها و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزش های نوین و استقرار نظام های جدید. در عصر حاضر ،سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی ،بتوانند مسیر تغییرات ودگرگونیها را نیز در آینده پیش‌بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت کنند.برای رسیدن به رشد ،توسعه و کمال باید تغییر و تحول ایجاد کرد.
سه دید گاه دررابطه با تحول وجود دارد:
روان شناختی: دیدگاهی که نوآوری را بیشتر یک امر روان شناختی و مربوط به میزان هوش و استعدادهای فردی تلقی می کند.
جامعه شناختی: دیدگاه اجتماعی که خلاقیت و نوآوری سازمانی را بیشتر امری جامعه شناختی و مربوط به فراهم آمدن محیط و زمینه مناسب برای بروز استعدادها می داند.
سیستمی: دیدگاه سیستمی است که ایجاد نوآوریها و استمرار و فراگیری آنها در سازمان را یک امر سازمانی یعنی فراتر از عوامل فردی و فراهم آوردن صرف امکانات و زمینه های لازم تلقی می کند .
تحول اداری:
تحول اداری تغییر نگرش مدیریت در بکارگیری و بازنگری واصلاح صحیح محورهای ذیل می باشد :
1- سرمایه انسانی : مهارتها ، دانش ، ساختار تشکیلاتی ، استعدادکارکنان و ...
2- سرمایه اطلاعاتی : پایگاه داده ها ، نظام اطلاعاتی ، شبکه و زیر ساختها و نرم افزارها ...
3- سرمایه پیوندی انسجام و هماهنگی کارکنان : کار سیستمی و مدیریت دانش
4- سرمایه سازمانی: فرهنگی و راهبری سازمان
برنامه های تحول اداری : برنامه ریزی صحیح و درست در راستای برنامه ریزی عملیاتی در روان سازی شرح وظایف سازمانی با نگرش افزایش ستانده ها ( خروجی ) و کاهش هزینه ها ( ورودی ) در جهت بهره وری لازم و سرمایه گذاری هزینه های موثر در اجرای کیفیت کار و نهایتاً در بوجود آوردن نتایج مطلوب و تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت باراستی آزمایی روند کاری هم پیوند با برنامه های راهبردی و اثر بخشی فعالیتهای سازمانی می باشند .
بهره وری:
1- انجام کار درست به شیوه صحیح و درست است
2- کارایی + اثر بخشی در کار است
3- نگاه هوشمندانه مستمر به بهبود روش کار است
4- توجه مستمر به نیازهای در حال تغییر است
5- سامان بخشیدن به مدیریت جامع عملکرد در جهت کیفیت انجام کار است .
برنامه تحول اداری و بهره وری دانشگاه:
- مطالعه و بررسی به منظور استقرار نظام مدیریت بهره وری و ارائه راه‌حل های اصلاحی.
- تهیه برنامه های لازم در خصوص ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری در دانشگاه
- استقرار نظام مدیریت بهره وری منابع انسانی.
- برنامه ریزی به منظور ایجاد تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف سازمانی.
- بستر سازی، توانمند سازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب برای تحقق عملی موضوع تحول مرتبط با وظایف دانشگاه
- انجام مطالعه و برنامه ریزی جامع در زمینه ایجاد تحول اداری
- اصلاح ساختار سازمانی و ساماندهی نیروی انسانی
- مستند سازی و اصلاح فرایندهای مورد عمل
- استقرار و اجرای نظام پیشنهادها
- استقرار و اجرای نظام جامع مدیریت عملکرد
- اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
- توانمند سازی و آموزش منابع انسانی
- اجرای برنامه تقویت مدیریت و توان کارشناسی (ایجاد بانک اطلاعات مدیران و حفظ سرمایه های انسانی)

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/21
تعداد بازدید:
1457
تحول سازمانی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.