۱۴۰۳ شنبه ۲ تير

شوراها

کمیته منتخب
 
کمیته ای است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط با حکم رئیس موسسه تشکیل و وظیفه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترفیع پایه اعضای هیات علمی را در چارچوب مقررات بر عهده دارد.
کمیته منتخب که در هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به ترتیب ذیل تشکیل می گردد، پیشنهاد گروه آموزشی و یا پژوهشی مربوط به عضو هیات علمی را در طی سال در مورد ترفیع هر یک از اعضا بررسی و پس از تصویب جهت صدور حکم به کارگزینی موسسه ارسال می‌دارد.
در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پیشنهاد ترفیع اعضای هیات علمی از طریق مدیر گروه و با تایید رئیس دانشکده به کمیته منتخب ارسال می‌شود.
اعضای کمیته منتخب دانشگاه الزهرا عبارتند از معاونین آموزشی و پژوهشی، مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی و نماینده رئیس دانشگاه یا موسسه آموزش عالی از میان اعضای هیات علمی.

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/25
تعداد بازدید:
3185
امور هیات علمی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.