۱۴۰۳ سه شنبه ۱ خرداد

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

احتساب سابقه خدمت   
 1  احتساب سابقه هیات امنا و هیات ممیزه وزارت
 
 2  پرسش نامه احتساب سابقه خدمت
 
  3   شرایط احتساب سابقه خدمت
 
 4  مدارک احتساب سابقه خدمت
 
بورس مربیان   
 1  آئین نامه بورس و ماموریت تحصیلی
 
 2  دستورالعمل بورس و ماموریت تحصیلی
 
 3  مدارک لازم جهت استفاده از بورس و ماموریت تحصیلی
 
ترفیع سنواتی  
 1  دستورالعمل اعطای ترفیع اعضای هیات علمی آموزشی دانشگاه
 
  2   دستورالعمل اعطای ترفیع اعضای هیات علمی پژوهشی دانشگاه
 
 3  دستور العمل امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی برای ترفیع سالیانه
 
 4  دستورالعمل امتیازدهی به فعالیت‌های مربیان برای ترفیع سالیانه    
  تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی  
 1  دستورالعمل تمدید قرارداد اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاه
 
سایر موارد 
 1  دستورالعمل انتخاب استاد نمونه
 
 2  انتقال اعضای هیات علمی
 
 3  آئین نامه ارتقا و استخدامی اعضای هیات علمی
 
 4  بازنشستگی اعضای هیات علمی
 
 5  پایه های تشویقی
 
 6   راهنمای اعضای هیات علمی پیمانی برای انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و اجرایی در دانشگاه
 
 7  ماموریت اعضای هیات علمی
 
 8  مرخصی اعضای هیات علمی    
 9  کاربرگ تایید وظایف آموزشی عضو هیات علمی
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/11/14
تعداد بازدید:
4582
امور هیات علمی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.