۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
1397/03/26 2) روال انجام ترفیعات سنواتی اعضای هیات علمی به چه صورتی می باشد؟
پس از دریافت کاربرگ‌‌های تکمیل شده از سوی گروه، درخواست‌ها در دستورکار شورای برنامه‌ریزی آموزشی قرار خواهد گرفت و در موعد مقرر در شورا مورد بررسی و تبادل نظر قرارمی‌گیرد. در صورت تصویب، موضوع جهت انجام تغییرات به مدیر محترم سامانه‌ خدمات آموزشی ارجاع می‌گردد. پس از ثبت در سامانه تغییرات قابل مشاهده خواهد بود.
امور هیات علمی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.