۱۳۹۸ سه شنبه ۱ بهمن
1397/03/26 4) آیا لازم است فرم های ترفیع بصورت تایپ شده ارسال شوند؟
براساس نامه شماره د مورخ 21/03/92 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، ضروری است فرم های ترفیع بصورت تایپ شده تکمیل و ارسال گردد و بدیهی است فرم‌هایی که بصورت دستی تکمیل شده‌اند جهت اصلاح عودت می گردند.
امور هیات علمی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.