۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

کارشناسی

برنامه درسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی مصوب وزارت علوم
 
دریافت برنامه درسی کامل رشته فلسفه و حکمت اسلامی مصوب وزارت علوم
 
برنامه درسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی مصوب وزارت علوم به تفکیک درس
کد درس عنوان درس  نوع واحد دریافت
1  ادبیات عرب (1) نظری
2  ادبیات عرب (2) نظری
3 ادبیات عرب (3) صرف و نحو کاربردی نظری
 4ادبیات عرب (4)  علوم بلاغتنظری  
 5 منطق (1)نظری  
 فلسفه اسلامی (1) نظری   
 تفسیر قرآن (1) نظری 
تفسیر قرآن (2)  نظری 
 9 علوم قرآننظری  
 10 زبان تخصصی (1)نظری  
 11  زبان تخصصی (2) نظری  
 12 متون فلسفی عربی جدید نظری  
 13 تاریخ تحلیلی اسلام (1) نظری  
 14 تاریخ تحلیلی اسلام (2)  نظری  
 15 فقه (1) عبادات نظری  
  16  فقه (2) معاملات  نظری  
 17 فقه (3) احکام  نظری 
 18 اصول فقه (1)  نظری 
 19  اصول فقه (2)  نظری  
 20  اصول فقه (3)  نظری 
 21 فلسفه اسلامی (2) نظری 
 22 فلسفه اسلامی (3)  نظری 
 23فلسفه اسلامی (4)   نظری 
 24 فلسفه اسلامی (5)  نظری 
 25 فلسفه اسلامی (6)  نظری 
 26 کلام (1 ) توحید و صفات حق تعالی نظری 
 27کلام (2) نبوت و امامت  نظری 
 28 کلام (3) عدل و معاد نظری 
 29 منطق (2) نظری 
 30منطق (3) نظری 
 31 حکمت مشاء (1) نظری 
 32 حکت مشاء (2) نظری 
 33 حکمت اشراق (1) نظری 
 34 حکمت اشراق (2) نظری 
 35 حکمت عملی نظری 
 36عرفان نظری (1)  نظری 
37  عرفان نظری (2) نظری 
38  تاریخ فلسفه اسلامی (1) نظری 
39  تاریخ فلسفه اسلامی (2) نظری 
40 تاریخ فلسفه اسلامی (3)  نظری 
 41 تاریخ فلسفه غرب (1) نظری  
42   تاریخ فلسفه غرب (2)  نظری 
43  تاریخ فلسفه غرب (3)   نظری 
44 فلسفه معاصر   نظری 
 45 کلام جدید (1)  نظری 
 46 کلام جدید (2)  نظری  
 47 فلسفه تطبیقی نظری 
 48 فلسفه اخلاق نظری 
 49 فلسفه تاریخ نظری 
 50 فلسفه علم نظری   
51  منطق ریاضی نظری 
52  تاریخ ادیان نظری   
53 زبان تخصصی (3) متون فلسفی نظری 
 54  زبان تخصصی (4) متون فلسفی نظری 

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/06
تعداد بازدید:
1702
فلسفه و حکمت اسلامی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.