۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

دکتری

برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته حکمت متعالیه
 
دریافت برنامه درسی کامل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته حکمت متعالیه
 
 
برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته حکمت متعالیه به تفکیک درس 
ردیف درسعنوان درس (فارسی)نوع واحددریافت
1عرفان نظرینظری (پیش نیاز)
2عرفان تطبیقینظری (پیش نیاز)
3وجودشناسی در حکمت متعالیهنظری-پیش نیاز
4 طبیعیات در حکمت متعالیهنظری-پیش نیاز  
5زبان انگلیسی نظری-پیش نیاز  
6 انسان شناسی در حکمت متعالینظری 
فلسفۀ اخلاق و حکمت متعالیه نظری-اصلی  
 معرفت شناسی در حکمت متعالیهنظری  
 فلسفه سیاسی و حکمت متعالیهنظری-اصلی  
10 الهیات طبیعی و حکمت متعالیه  نظری-اصلی 
11 نوآوری های فلسفی صدرالمتالهین نظری -تخصصی
12  فلسفۀ صدرالمتالهین (1)نظری -تخصصی
13   فلسفۀ صدرالمتالهین (2) نظری -تخصصی
14   فلسفۀ صدرالمتالهین (3)نظری -تخصصی

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/06
تعداد بازدید:
600
فلسفه و حکمت اسلامی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.