۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
دکتری
کاربرگ آموزشی - پژوهشی 
1 کاربرگ درخواست تصویب برنامه آموزشی - پژوهشی

2 کاربرگ درخواست مجوز برگزاری ارزیابی کتبی جامع
 3 صورتجلسه اعلام نتیجه ارزیابی کتبی جامع
4کاربرگ تصویب پیشنهاده پژوهشی
 
 5 کاربرگ درخواست مجوز دفاع از پیشنهاده پژوهشی
6 کاربرگ پیشرفت تحصیلی ذانشجویان دکتری
7 گزارش جلسه دفاع از پیشنهاده پژوهشی رساله دکتری
کاربرگ درخواست انتخاب موضوع پیشنهاده رساله دکتری
کاربرگ تصویب پیشنهاده رساله دکتری
 10کاربرگ درخواست پیش دفاع از رساله دکتری
 
کاربرگ درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری 
 1-10کاربرگ درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری ورودی قبل از 95
 2-10کاربرگ درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری ورودی بعد از 95
گزارش جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری 
 1-11گزارش جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری ورودی قبل از 95
 2-11گزارش جلسه دفاع از رساله دکتری ورودی بعد از 95
 12صورتجلسه دفاعیه دوره دکتری
 13راهنمای تحویل رساله
 14کاربرگ تحویل رساله
 کاربرگ های موارد خاص
کاربرگ هزینه شرکت در سمینار 
 1-1کاربرگ هزینه شرکت در سمینار (سمینارهای قبل از 97)
 2-1کاربرگ هزینه شرکت در سمینار(سمینارهای بعد از 97)
 2کاربرگ درخواست مرخصی استعلاجی دوران بارداری
 3کاربرگ درخواست مرخصی شیردهی
 4کاربرگ گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه
 5کاربرگ تمدید سنوات ترم نهم برای ورودی بعد از 95
 6کاربرگ تمدید سنوات ترم دهم برای ورودی قبل از 95
 7کاربرگ تمدید سنوات ترم دهم برای ورودی بعد از 95
 8کاربرگ درخواست بررسی موارد آموزشی
 9کاربرگ کمیسیون موارد خاص
 10کاربرگ درخواست مرخصی زایمان (بدون احتساب در سنوات)
 11کاربرگ انصراف از تحصیل
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/19
تعداد بازدید:
8688
تحصیلات تکمیلی-آموزش
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.