۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
1397/08/28 7. واحدهای معادل سازی شده چه تاثیری در پذیرش بدون آزمون دارد؟

پاسخ:

چنانچه 12 واحد یا بیشتر، معادل سازی شود که ترم حساب می‌شود که در سنوات جزء شش نیمسال مورد نظر به حساب می‌اید.

تحصیلات تکمیلی-استعدادهای درخشان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.