۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
برنامه دفاعیه ها
برنامه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی 
 شهره فضل وزیری کارشناسی¬ارشد  سرکار خانم دکتر سهرابی (استاد راهنما)،خانم رحمانپور ( استاد مشاور) ، خانم دکتر حسن پور(استاد داور و ناظر) ،آقای دکتر نامور مطلق (داورخارجی)  زمان: 17/11/97 ساعت 12:30-10:30
مکان: اطاق سمینار
 مژگان درانی کارشناسی¬ارشد  سرکار خانم دکتر سهرابی (استاد راهنما)،خانم رحمانپور ( استاد مشاور) ، خانم دکتر حسن پور(استاد داور و ناظر) ،آقای دکتر نامور مطلق (داورخارجی)  زمان: 17/11/97 ساعت :30/10-30/8
مکان: اطاق سمینار
 شهره فضل وزیری کارشناسی¬ارشد  سرکار خانم دکتر سهرابی (استاد راهنما)،خانم رحمانپور ( استاد مشاور) ، خانم دکتر حسن پور(استاد داور و ناظر) ،آقای دکتر نامور مطلق (داورخارجی)  زمان: 17/11/97 ساعت 12:30-10:30
مکان: اطاق سمینار
نام و نام خانوادگی دانشجو اساتید راهنما زمان و مکان دفاعیه
 شهره فضل وزیری کارشناسی¬ارشد  اساتید راهنماسرکار خانم دکتر سهرابی (استاد راهنما)،خانم رحمانپور ( استاد مشاور) ، خانم دکتر حسن پور(استاد داور و ناظر) ،آقای دکتر نامور مطلق (داورخارجی) زمان: 17/11/97 ساعت 12:30-10:30
مکان: اطاق سمینار
 مژگان درانی کارشناسی¬ارشد
 سرکار خانم دکتر سهرابی (استاد راهنما)،خانم رحمانپور ( استاد مشاور)
، خانم دکتر حسن پور(استاد داور و ناظر) ،آقای دکتر نامور مطلق (داورخارجی)
 زمان: 17/11/97 ساعت : 30/10-30/8
مکان: اطاق سمینار
 گلفام سهندی- ارشد
استاد راهنمای اول: خانم دکتر مهین سهرابی نصیرآبادی-استاد راهنمای دوم: دکتر بهمن نامور مطل-استاد مشاور:خانم  ناهید رحمان پور
 نام داوران: آقای دکتر مهدی کشاورز افشار( داور خارجی)/ خانم دکتر فاطمه حسن پور( داور داخلی)
زمان:98/03/29
ساعت:12-10
مکان :پژوهشکده هنر 
 زینب شریفی _ارشد استاد راهنما: خانم دکتر مهین سهرابی-استاد مشاور: خانم دکتر فاطمه کاتبنام داوران: آقای دکتر مهدی کشاورز افشار( داور خارجی)/ خانم دکتر فاطمه حسن پور( داور داخلی) زمان:98/03/29
ساعت:15-13
مکان :پژوهشکده هنر
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/01
تعداد بازدید:
981
گروه صنایع دستی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.