۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر

برنامه دفاعیه ها

برنامه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی زمستان 1399

جلسات دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد

رشته صنایع دستی

دانشجو

عنوان

تاریخ دفاع
ساعت دفاع

داور داخلی

استاد راهنما

لینک ورود به جلسه دفاع

داور خارجی

استاد مشاور

زهرا نعیمی

طراحی پوستر نورانی در دکوراسیون داخلی با کاربرد نقوش باستانی ایران

14/11/1399

دکتر مریم مونسی

دکتر زهرا موسوی خامنه

https://webinar.alzahra.ac.ir/zahramousavikhamene/

10ـ8

آقای دکتر کشاورز

مهدیه قاسمی

تبیین نقش هنرمند در بازتولید بن مایه ی نقوش کهن ایران در آثار سرامیک دهه ی نود شمسی با رویکرد
اسطوره شناسی تمثیلی

14/11/1399

دکتر مریم مونسی

دکتر زهرا موسوی خامنه

https://webinar.alzahra.ac.ir/zahramousavikhamene/

12ـ10

آقای دکتر کشاورز

هانیه کرمی

لزوم ایجاد فضاهای اموزشی مناسب در موزه های ایران به منظور اشنایی کودکان با اثار صنایع دستی

14/11/1399

دکتر فربود

دکتر مهین سهرابی

https://webinar.alzahra.ac.ir/mahinsohrabi/

15ـ13

دکتر افهمی

مرجان عیسوند

بررسی طرح و نقش فرش های مندرج در نگاره های شاهنامه بایسنقری از منظر نشانه شناسی سوسور

15/11/1399

دکتر محمدی وکیل

دکتر مهین سهرابی

https://webinar.alzahra.ac.ir/mahinsohrabi/

15ـ13

دکتر کشاورز

نگار ریحانی

بررسی وجوه ترکانه در اشیای تزئینی و زیور آلات دوره ی سلجوقی بر پایه نشانه شناسی سوسو

15/11/1399

دکتر محمدی وکیل

دکتر مهین سهرابی

https://webinar.alzahra.ac.ir/mahinsohrabi/

17ـ15

دکتر کشاورز

نیوشا بیدگلیان

بررسی ماهیت و کارکرد اسباب و اشیا قهوه خانه های دوره قاجار و معاصر تهران

16/11/1399

دکتر فربود

دکتر زهرا موسوی خامنه

https://webinar.alzahra.ac.ir/zahramousavikhamene/

10ـ8

دکتر افهمی

یاسمن مدنی قهفرخی

بررسی کیچ در صنایع دستی معاصر

16/11/1399

دکتر فربود

دکتر زهرا موسوی خامنه

https://webinar.alzahra.ac.ir/zahramousavikhamene/

12ـ10

دکتر افهمی

دکتر نامورمطلق

سحر ذوالفقاری سهرابی

مطالعه تطبیقی تذهیب قرآنهای دوره صفوی و قاجار

 

16/11/1399

دکتر معنوی راد

دکتر مهین سهرابی

https://webinar.alzahra.ac.ir/mahinsohrabi/

15ـ13

دکتر کشاورز

ندا مستاجران

زیبایی شناختی پارچه های قرن 5و 9و نقش بته جقه در ترکیب بندی نقوش آنها

16/11/1399

دکتر معنوی راد

دکتر مهین سهرابی

https://webinar.alzahra.ac.ir/mahinsohrabi/

17ـ15

دکتر کشاورز

ثمینه نوفلی

مطالعه قمقمه های دوره اشکانی به منظور احیای آن در دوران معاصر

20/11/1399

دکتر محمدی وکیل

راهنمای اول: آقای دکتر ندایی فرد

 

12ـ10

دکتر کشاورز

راهنمای دوم:  دکتر مهناز محمدزاده

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/13
تعداد بازدید:
852
گروه صنایع دستی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.