۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير

اعضای گروه

دکتر حجت الله جوانی (عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان)  رئیس گروه
دکتر زهره توازیانی (عضو هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی)
دکتر شهناز شایانفر (عضو هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی)
دکتر نوری سادات شاهنگیان (عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان)
دکتر لیلا هوشنگی (عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان) 
دکتر فریبا پات (عضو هیأت علمی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی)
خانم سمیه آذربرا   کارشناس گروه  

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/27
تعداد بازدید:
1234
گروه پژوهشی مطالعات هند
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.