۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
اساتيد هيات علمي
 نام استاد : دکتر پروین شکری
مرتبه علمی : استادیار
رشته :مهندسی مکانیک 
حوزه تخصصی :ساخت و تولید 
ایمیل:pshokri@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/pshokri
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر بهزاد سلیمانی
مرتبه علمی : استادیار
رشته: دکترای پژوهش هنر 
حوزه تخصصی : طراحی صنعتی 
ایمیل :b.soleimani@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/soleimani
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر احمد ندایی فرد 
مرتبه علمی : دانشیار
آدرس پست الکترونیکی :nedaei@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/nedaei
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : مهندس فرزانه هنربخش
مرتبه علمی : مربی
رشته :کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
حوزه تخصصی: طراحی صنعتی 
ایمیل :f.honarbaksh@alzahra.ac.ir
وب سایت : 
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : مهندس مرضیه اله دادی
مرتبه علمی : مربی
رشته :کارشناسی ارشد طراحی صنعتی 
حوزه تخصصی:طراحی صنعتی 
آدرس پست الکترونیکی :m.allahdadi@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/allahdadi
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/22
تعداد بازدید:
3605
گروه طراحی صنعتی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.