۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر

اساتيد هيات علمي

 نام استاد : دکتر پروین شکری
مرتبه علمی : استادیار
رشته :مهندسی مکانیک 
حوزه تخصصی :ساخت و تولید 
ایمیل:pshokri@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/pshokri
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر بهزاد سلیمانی
مرتبه علمی : دانشیار
رشته: دکترای پژوهش هنر 
حوزه تخصصی : طراحی صنعتی 
ایمیل :b.soleimani@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/soleimani
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : دکتر احمد ندایی فرد 
مرتبه علمی : دانشیار
آدرس پست الکترونیکی :nedaei@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/nedaei
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : مهندس فرزانه هنربخش
مرتبه علمی : مربی
رشته :کارشناسی ارشد طراحی صنعتی
حوزه تخصصی: طراحی صنعتی 
ایمیل :f.honarbakhsh@alzahra.ac.ir
وب سایت :
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 نام استاد : مهندس مرضیه اله دادی
مرتبه علمی : مربی
رشته :کارشناسی ارشد طراحی صنعتی 
حوزه تخصصی:طراحی صنعتی 
 پست الکترونیکی :m.allahdadi@alzahra.ac.ir
وب سایت :http://staff.alzahra.ac.ir/allahdadi
رزومه فارسی : PDF
رزومه انگلیسی : PDF
 
 استاد: دکتر شادی خیراندیش
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری طراحی صنعتی
حوزه تخصصی : طراحی صنعتی
پست الکترونیک:sh.kheirandish@alzahra.ac.ir
وب سایت: https://staff.alzahra.ac.ir/KHEIRANDISH
رزومه فارسی:pdf
cv:pdf

 استاد: دکتر احمد عابدینی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: دکتری طراحی صنعتی
حوزه تخصصی: طراحی صنعتی
پست الکترونیکی:a.abedini@alzahra.ac.ir
وب سایت:
رزومه:
CV:
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/20
تعداد بازدید:
7426
گروه طراحی صنعتی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.