۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
برنامه دفاعیه ها
برنامه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی
نام و نام خانوادگی دانشجو اساتید راهنما زمان و مکان دفاعیه
 خانم الهه میر کیانی تمیجانی کارشناسی¬ارشد
 سرکار خانم دکتر پروین شکری (استاد راهنما)،
سرکار خانم اله دادی (استاد مشاور) ،
آقای دکترصفاردزفولی (داور خارجی)،
آقای دکتر ندائی فرد(داورداخلی )،
سرکار خانم هنربخش (استاد ناظر)
 زمان:15/11/97 ساعت 10-8
مکان: آمفی تئاتر
 خانم مریم محمودی خرقانی کارشناسی¬ارشد
 جناب آقای دکتر ندائی¬فرد (استاد راهنما)،
سرکار خانم هنربخش (استاد مشاور) ،
آقای دکترکلینی¬ممقانی(داور خارجی)،آقای دکتر سلیمانی (داورداخلی )، سرکار خانم مرضیه اله دادی (استاد ناظر)
 زمان:15/11/97 ساعت 17-15
مکان: آمفی تئاتر
 خانم سروناز فایقی آذری
کارشناسی ارشد
 جناب آقای دکتر ندائی فرد (استاد راهنما)،
سرکار خانم اله دادی (مشاور)،جناب آقای صفار دزفولی
(داور خارجی) سرکار خانم دکترپروین شکری
( داورداخلی )، سرکار خانم فرزانه هنر بخش (استاد ناظر)
 زمان:15/11/97 ساعت 12-10
مکان: آمفی تئاتر
 خانم مرضیه حامی کمری
کارشناسی ارشد
 جناب آقای دکتر ندائی فرد (استاد راهنما)
، جناب آقای دکتر ناصرکلینی ممقانی (داور خارجی)،
جناب آقای دکتر بهزاد سلیمانی ( داورداخلی )،
سرکار خانم مرضیه اله دادی (استاد ناظر)
 زمان:15/11/97 ساعت 19-17
مکان: آمفی تئاتر
 خانم متانت کرمی
 کارشناسی ارشد
 جناب آقای دکتر بهزاد سلیمانی (استاد راهنما)،
خانم مرضیه اله دادی( استاد مشاور )،
جناب آقای دکتر احمد ندایی فرد (داورداخلی )،
جناب دکتر ناصر کلینی ممقانی(استاد خارجی ) ،
سرکار خانم فرزانه هنر بخش (استاد ناظر )
 زمان:15/11/97 ساعت 15-13
مکان: آمفی تئاتر
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/13
تعداد بازدید:
1744
گروه طراحی صنعتی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.