۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

کارشناسی ارشد

برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
کد درس عنوان درس (فارسی) نوع واحد دریافت
1 احادیث فقهی نظری ـــ
2 زبان عمومی (1) نظری ـــ
3 زبان عمومی (2) نظری ـــ
4 آیات الاحکام نظری ـــ
5 مباحث اصول (1) نظری ـــ
6 مباحث اصول (2) نظری ـــ
 7 میاحث اصول (3)نظری   ـــ
 8قواعد فقه (1)نظری   ـــ
 9 قواعد فقه (2)نظری   ـــ
 10 فقه استدلالی (1)نظری   ـــ
 11 فقه استدلالی (2)نظری   ـــ
12  فقه استدلالی (3)نظری    ـــ
 13 فقه تطبیقینظری    ـــ

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/28
تعداد بازدید:
1405
گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.