۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
آیین نامه ها
آئین نامه های آموزش آزاد و مجازی 
 1 نکات مهم دوره آموزش عالی آزاد
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/19
تعداد بازدید:
1478
مرکز آموزش آزاد و مجازی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.