۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
كاركنان
سمت
 نام و نام خانوادگی
شماره تماس مستقیم
داخلی
کارشناس آموزش های آزاد معصومه جمالی 88033283 2960
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/12
تعداد بازدید:
3440
مرکز آموزش آزاد و مجازی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.