۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی حقوق 
اعضای شورای مرکزی سال1402

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

 1 دکتر خدیجه مظفری سیبنی 85692886 kh.mozafari@alzahra.ac.irاستاد مشاور انجمن علمی 

2        

آتنا عبدالهی


abdatena@gmail.com

کارشناسی

دبیر

فاطمه عموزاده 


a49644009@gmail.com

کارشناسی

نایب دبیر_ مسئول کمیته اموزش

4      

فاطمه قاسملو

 

ghasemloo.fatima80@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته پژوهش

5        

مینو مینائی


minoo.m291079@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته روابط عمومی

6     

بهنوش رسولی


behnoushrasouli2001@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته ترویجی

7        

پریسا پورمقدم


Parigolp1379@gmail.com

کارشناسی

تولید محتوا

8        

فاطمه حدنه


sbahodne@gmail.com

کارشناسی

گزارش نویسی

9  

آیدا هاشمی زاده


hashemizadeaida@gmail.com

کارشناسی

علی البدل _ تبلیغات

10      

نسیم محمدی فتیده


Nasim1379@live.com

کارشناسی

علی البدل _ مستند سازی

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/28
تعداد بازدید:
7152
انجمن حقوق
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.