۱۴۰۲ شنبه ۱ مهر

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی مدیریت
اعضای شورای مرکزی سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

 1 منیژه حقیقی نسب 85692918 mhaghighinasab@alzahra.ac.ir - استاد مشاور انجمن علمی

2      

پگاه یزدانی اصفهانی نژاد

9397785133

yazdani.pegah@gmail.com

کارشناسی

دبیر

3       

مهدیس قاسمی

9172175145

mahdisghasemi@gmail.com

کارشناسی

نایب دبیر_ مسئول کمیته پژوهش

4     

مریم عباسی

9387733290

maryamaabbaassiii@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته روابط عمومی

5 

مریم صادقی منفردی

9387873849

maryamsadeghi.mnf@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته ترویجی

6

بنت الهدی رادمرد

9337494110

bentiar115@gmail.com

کارشناسی

تبلیغات

7      

زهرا خواجه زاده دزفولی

9165350853

z.khajezade.dez@gmail.com

کارشناسی

علی البدل_ برگزاری همایش

8  

فاطمه بابائی مدانی

9050349563

babaeiifateme219@gmail.com

کارشناسی

علی البدل _ مالی

تاریخ به روز رسانی:
1401/02/04
تعداد بازدید:
5259
انجمن مدیریت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.