۱۴۰۳ دوشنبه ۴ تير

معرفی

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی مدیریت
اعضای شورای مرکزی سال 1402

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

ایمیل

مقطع

سمت در انجمن

 1دکتر معصومه حسین زاده شهری 85692918 mshari@alzahra.ac.ir -
 استاد مشاور انجمن علمی

2      

سارا اسدی


sara.asadii2003@gmail.com

کارشناسی

دبیر

3       

مهدیس قاسمی


mahdisghasemi@gmail.com

کارشناسی

نایب دبیر_ مسئول کمیته پژوهش

4     

مریم عباسی


maryamaabbaassiii@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته روابط عمومی

5 

مریم صادقی منفردی


maryamsadeghi.mnf@gmail.com

کارشناسی

مسئول کمیته ترویجی

6

بنت الهدی رادمرد


bentiar115@gmail.com

کارشناسی

تبلیغات

7      

زهرا خواجه زاده دزفولی


z.khajezade.dez@gmail.com

کارشناسی

علی البدل_ برگزاری همایش

8  

فاطمه بابائی مدانی


babaeiifateme219@gmail.com

کارشناسی

علی البدل _ مالی

تاریخ به روز رسانی:
1402/08/28
تعداد بازدید:
6147
انجمن مدیریت
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.