۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

فهرست مقالات اعضای هیات علمی

عنوان مقالات اعضای هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

 
نام خانوادگی، نام نوع عنوان فارسی عنوان لاتین سال 
برادر، رویا مقاله در مجله کتاب سنجی و نگاشت هم رخدادی واژگان در حوزه داده های پیوندی
Bibliometrics and Mapping of Co-words in the Field of Linked Data
1400 
برادر، رویا
مقاله در مجله
شناسایی و رتبه بندی عناصر متنی و پیرامتنی مهم در بازیابی داستان
- 1400 
برادر، رویا
مقاله در مجله
واکاوی عناصر پیرامتنی تأثیرگذار در بهبود بازیابی داستان با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری
Analysis of Effective Paratextual Elements to Improving Fiction Retrieval by Structural Equation Modeling
1400 
برادر، رویا
مقاله در مجله
شناسایی ویژگی های برنامه های کتابخوان الکترونیکی و ارزیابی برنامه های پرکاربرد ایرانی
- 1400  
برادر، رویا
مقاله در مجله
بررسی رفتارهای اطلاع یابی زنان روستایی بخش مرکزی شهرستان زرند کرمان
- 1400  
رضایی شریف آبادی، سعید  مقاله در مجله
ارائه مدلی مفهومی جهت طراحی و پشتیبانی از پیاده سازی آرشیو ابری ملی ایران
- 1400  
کربلا آقایی کامران، معصومه
مقاله در مجله
تحلیل نشانه شناسانه از مولفه های موثر بر تفسیر و شکل گیری مفهوم جهت کاربست در هستی شناسی
Semiotic Analysis of Interpretation's Components And Concept Creation
1400  
کربلا آقایی کامران، معصومه
مقاله در مجله
واکاوی اثربخشی برچسب گذاری معنایی در رفع ابهام معنایی هم نویسه های تخصصی از نظر میزان دقت در بازیابی متون علمی
Investigating the Effectiveness of Semantic Tagging in Sense Disambiguation of Specialized Homographs from the Perspective of Precision in Retrieving Scientific Texts
1400  
غائبی، امیر مقاله در مجله
تحلیل نشانه شناسانه از مولفه های موثر بر تفسیر و شکل گیری مفهوم جهت کاربست در هستی شناسی
Semiotic Analysis of Interpretation's Components And Concept Creation
1400  
غائبی، امیر
مقاله در مجله
شناسایی ابعاد توسعه خدمات مدیریت داده های پژوهشی در مراکز علمی
- 1400  
غائبی، امیر
مقاله در مجله
شناسایی ویژگی های برنامه های کتابخوان الکترونیکی و ارزیابی برنامه های پرکاربرد ایرانی
- 1400  
غائبی، امیر
مقاله در مجله
کتاب سنجی و نگاشت هم رخدادی واژگان در حوزه داده های پیوندی
Bibliometrics and Mapping of Co-words in the Field of Linked Data
1400  
آبام، زویا مقاله در مجله
شناسایی و رتبه بندی عناصر متنی و پیرامتنی مهم در بازیابی داستان
- 1400  
آبام، زویا
مقاله در مجله
واکاوی عناصر پیرامتنی تأثیرگذار در بهبود بازیابی داستان با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری
Analysis of Effective Paratextual Elements to Improving Fiction Retrieval by Structural Equation Modeling
1400  
آبام، زویا
مقاله در مجله
شناسایی عناصر توصیفی و مدیریتی مهر در شناسنامه های موزه های داخلی و خارجی و ارائه الگویی برای سازماندهی مهرها وتطابق عناصر آن با مارک 21 و دابلین کور
- 1400  
آبام، زویا
مقاله در مجله
تحلیل فرایند مجموعه سازی کتاب های چاپی و الکترونیکی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران
Analysis of the Collection Development Process of Books in Central Library of Universities in Tehra
1400  
آبام، زویا
مقاله در مجله
بازی وارسازی رویکردی نو در کتابخانه های دانشگاهی
- 1400  
آبام، زویا
مقاله در مجله
بررسی رفتارهای اطلاع یابی زنان روستایی بخش مرکزی شهرستان زرند کرمان
- 1400  
دولانی، عباس مقاله در مجله
انتشارات علمی سلامت معنوی در خاور میانه و ایران (یک تحلیل کتاب سنجی)
- 1400  
دولانی، عباس
مقاله در همایش واکاوی احکام اجرایی صادره توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار در حوزه حسابداری و حسابرسی
Exploring SEC Accounting and Auditing Enforcement Releases
1400  
دولانی، عباس
مقاله در مجله
- Developing a model to identify the factors contributing to user loyalty of university libraries
1400  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/02/05
تعداد بازدید:
1565
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.