۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
برنامه دفاعیه ها
برنامه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته نقاشی
 
نام و نام خانوادگی دانشجو اساتید راهنمازمان و مکان دفاع                             
 شیوا عزیزخانی  آقای دکترحسامی ودکتر محمدی وکیل (استاد راهنما)، سرکار خانم دکتر شاد (داور داخلی و ناظر)، جناب آقای دکتر معمارزاده (داور خارجی )  زمان: 21/11/97 ساعت :12-10
مکان: اطاق طراحی 1
 زهرا خالقی خانم دکتر شاد قزوینی (استاد راهنما)، سرکار خانم دکترپنجه باشی (داور داخلی و ناظر)، جناب آقای دکتر معمارزاده (داور خارجی )  زمان: 21/11/97 ساعت :15-13
مکان: اطاق طراحی
 مهسااینالو جناب آقای دکتر حسامی (استاد راهنما)، سرکار خانم دکتر پاکزاد (داور داخلی و ناظر)، جناب آقای دکتر معمارزاده (داور خارجی)  زمان:15/11/97 ساعت 12:30-10:30
مکان: اطاق طراحی
 آزیتاابراهیمی
 سرکارخانم دکترشاد قزوینی (استاد راهنما)،
سرکار خانم صالحی پور (مشاور) ،خانم دکترمحمدی وکیل
(داور داخلی و ناظر)، جناب آقای دکتر معمارزاده (داور خارجی)
 زمان:17/11/97 ساعت 12-10
مکان: اطاق طراحی
 صفورامرادیان 
 سرکار خانم دکترمحمدی وکیل وخانم دکتر پاکزاد (استاد راهنما)،
آقای دکتر حسامی (مشاور) ،سرکار خانم دکتر پنجه باشی (داور داخلی و ناظر)، جناب آقای دکتر معمارزاده (داور خارجی)
 زمان:21/11/97 ساعت 15-13
مکان: اطاق طراحی
 عاطفه شریفی گیلاکجان 
 جناب آقای دکتر فرد (استاد راهنما)، سرکار خانم صالحی پور (مشاور)، سرکار خانم دکترپاکزاد (داور داخلی و ناظر)
، جناب آقای دکتر جلالی (داور خارجی )
 زمان:7/11/97 ساعت 12-10
مکان: اطاق طراحی ساختمان هنر
 ناهیدذوالفقاری عاشق 
 جناب آقای دکتر حسامی ودکتر پاکزاد (استاد راهنما)
، دکتر چراغ فلایی (مشاور) سرکار خانم دکترمحمدی وکیل (داور داخلی و ناظر)، جناب آقای دکتر معمارزاده (داور خارجی)
 زمان:15/11/97 ساعت 15-13
مکان: اطاق طراحی ساختمان هنر
 آتنا فرقانی  خانم دکترپاکزاد(استاد راهنما)، جناب آقای دکتر فرد (داور داخلی و ناظر)، جناب آقای دکتر جلالی(داور خارجی )  زمان:7/11/97 ساعت 10-8
مکان: اطاق طراحی ساختمان هنر
خانم سارا محرابی
جناب آقای دکتر حسامی (استاد راهنما)،
سرکار خانم دکترشاد (داور داخلی و ناظر)،
جناب آقای دکتر معمارزاده (داور خارجی )
 زمان:15/11/97 ساعت 5/10-5/8
مکان: اطاق طراحی ساختمان هنر
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/05
تعداد بازدید:
1125
گروه نقاشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي -ميدان شيخ بهايي-دانشگاه الزهرا -دانشكده هنر كدپستي : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاكس : 88041341
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.