دانشگاه الزهرا
معاونت فرهنگی:
فراخوان سوگواره هنری، ادبی زیارت ناحیه مقدسه
مهلت ارسال آثار: حداکثر تا تاریخ 13 آبان 1398
تاریخ:
1398/07/10
تعداد بازدید:
878
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+