دانشگاه الزهرا
1398/07/19 /Dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_386-67c708bb-395f-4178-a738-400d48ba480e-6a9c76c7-8c4d-4bb4-a5a1-e4e8a3e4f6bb.png
چاپ کتاب آیات موضوعی قرآن کریم به 4 زبان توسط اعضای دانشکده ادبیات
آیات موضوعی قرآن کریم، کتابی است 4 زبانه (فارسی، انگلیسی، فرانسه و روسی) که توسط اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و زبان ها ( دکتر نفیسی، دکتر جلیلی مرند و خانم کلاشی) گردآوری (از ترجمه های قرآن به 4 زبان) و ترجمه ( عناوین در کل کتاب و فرهنگ واژگانی) آیات قرآن را در موضوعات مختلف از جمله عقاید، اخلاق، احکام، تعلیمن و تربیت و آفرینش انسان انتخاب کرده و در اختیار خوانندگان این زبان قرار می دهد. دانشجویان و پژوهشگران علوم انسانی و قرآنی می توانند به این کتاب مراجعه کرده و آیات مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
 
تعداد بازدید: 780
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+