دانشگاه الزهرا
1398/07/29 /Dorsapax//Data/Sub_0/File/Resize/enews_EToolsFile_aamozesh99-8f24e9fa-0db5-493d-9570-9fafc93f6d26.jpg
برگزاری پنجمین همایش ملی آموزش در دانشگاه الزهرا
پنجمین همایش ملی آموزش عالی در روزهای 1 و 2 اردیبهشت 99 در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد. در سومین جلسه شورای سیاست گذاری مورخ 98/7/3، تاریخ برگزاری و عناوین کارگاه های روز اول مشخص و مقرر شد در جلسات اتی نشست های روز دوم نهایی شود.

شرکت روسا، معاونان و مدیران محترم کل آموزش دانشگاه ها و موسسات آموزشی دولتی و غیردولتی در همایش ضروری است. همکارانی که تمایل به شرکت در همایش دارند فرم ثبت نام موجود در سایت اختصاصی همایش ملی آموزش با آدرس www.amoozeshalee.ir را تکمیل و ارسال نمایند.عناوین کارگاه ها:

1- اعتبارسنجی و تضمین کیفیت

2- آموزش و تحول دیجیتال

3- معرفی ساختار و کارکرد مراکز توسعه یا مشاوره اشتغال

4- ارائه تجارب برگزاری آموزش مبتنی بر حل مسئله

5- معرفی مکانیزم و شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس توسعه پایدار بر اساس تایمز

6- معرفی مفاهیم و کارکردهای روش های یادگیری نوین مانند long life learning, learn to learn در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها
 
 
 
 
تعداد بازدید: 1080
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+