دانشگاه الزهرا
روابط عمومی:
ششمین نشست برنامه تبادل علم و فناوری در کشورهای اسلامی
زمان: 18 الی 20 آبان‌ماه 1398
تاریخ:
1398/08/08
تعداد بازدید:
642
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+