دانشگاه الزهرا
پایان دوره کاربردی آموزش ifrs در صنعت بیمه امروز در دانشگاه الزهرا(س)
ارسال شده در تاریخ 1398/08/10
ساعت 12:54
کارگاه پایانی دوره کاربردی آموزش ifrs در صنعت بیمه امروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد. طی این دوره 70 نفر از مدیران و کارشناسان صنعت بیمه در دو گروه در 15 کارگاه 4 ساعته شرکت کردند . قرار است شرکت کنندگان استانداردهایی را که فراگرفته اند در شرکت خود بکار گیرند و تحلیل شکاف انجام و ابهامات و چالش ها را استخراج و گزارش آن را مدون نمایند. دانشگاه و پژوهشکده بیمه جلسات مستمری برگزار خواهد کرد تا شرکت های بیمه آمادگی فنی لازم در خصوص تغییر به IFRS را کسب کنند.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:751
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_templateuni_block145
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+