دانشگاه الزهرا
معاونت دانشجویی:
گرامیداشت هفته ملی سلامت بانوان ایرانی
زمان: 11 الی 14 آبان 98
تاریخ:
1398/08/11
تعداد بازدید:
221
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+