دانشگاه الزهرا
کارگاه آموزشی آشنایی با بازار سرمایه ، تابلو خوانی و بازارخوانی در بورس
 
 
تاریخ:
1398/08/20
تعداد بازدید:
366
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+