دانشگاه الزهرا
معاونت فرهنگی:
جشن نودانشجویان دانشگاه الزهرا(س)
جشن نودانشجویان دانشگاه الزهرا(س)
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س) "جشن نودانشجویان دانشگاه الزهرا(س) " را در روزسه شنبه چهارم آذرماه 1399 با اجرای گروه حرفه ای رادیومون ومسابقه های جذاب از ساعت 18 الی 20 درفضای مجازی برگزار می نماید.

لینک ورود به برنامه:

https://online.lmskaran.com/ch/1172-10655-daneh.ir

پخش هم زمان درآپارات و اینستاگرام درنشانی های زیر:

https://www.aparat.com/alzahraUniversity

اینستاگرام:
 
 
 
 
 
تاریخ:
1399/08/29
تعداد بازدید:
3621
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+