دانشگاه الزهرا

روابط عمومي:

همايش ملي بررسي انديشه هاي فلسفي علامه جعفري

زمان: 1 و 2 آذر 96

تاریخ:
1396/04/24
تعداد بازدید:
866
منبع:
فیلم مرتبط
صوت
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+