دانشگاه الزهرا
دانشکده الهیات
(این صفحه درحال بروزرسانی و تکمیل می باشد)
 

عضو هیات علمی

انتصاب

 
 
خانم دکتر زهره توازیانی
عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی حکمت سینوی
عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی حکمت صدرایی
عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی پژوهش های هستی شناختی
عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی تاملات فلسفی
عضو انجمن علمی صدرا
عضو انجمن اخلاق کاربردی
عضو کمیته علمی همایش بین المللی انسان شناسی در حکمت ابن سینا (انجمن حکمت فلسفه )
داور مقالات مجلات علمی پژوهشی
راهنمای پایان نامه دکتری مریم خردمند (دانشگاه ادیان و مذاهب قم)
تدریس دوره دکتری امام صادق (ع) (نیمسال اول1400-1399) درس فلسفه مشاء 1
عضو بسیج اساتید کشور
http://scimet.alzahra.ac.ir/Zohre_Tavaziani


 
 
خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده 
خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده، عضو هیات علمی دانشکده الهیات
به عنوان عضو کارگروه توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی قرآنی منصوب شد
سردبیر مجله مطالعات فهم حدیث دانشگاه بین المللی قزوین
عضو کارگروه علمی فعالیت های بین المللی (قرآنی)وزارت علوم
عضو هیئت موسس وهیئت مدیره انجمن قران و عهدین
عضو هیُئت مدیره انجمن مطالعات نهج البلاغه
عضو کارگروه علمی گسترش فعالیت های علمی نهج البلاغه وزارت ارشاد
عضو هیُئت تحریریه مطالعات ترجمه قران دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیُئت تحریریه پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن:دانشگاه پیام نور
عضو هیُئت تحریریه مطالعات تفسیری دانشگاه معارف
عضو هیُئت تحریریه حدیث پژوهی دانشگاه کاشان
 
 
 
آقای دکتر حجت اله جوانی
 
داور جشنواره فارابی سال 1399
عضو هیات تحریریه دو فصلنامه تخصصی تفسیر متون وحیانی
عضو هیات تحریریه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی
داور انتخاب کتاب سال
استاد مشاور رساله دکتری دانشگاه آزاد واحد کرج
 
 
 
خانم دکتر لیلا هوشنگی
 
مشاور معاونت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی از سال 1383 تاکنون
عضو هیات مدیره انجمن علمی "انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی" از سال 1398
عضو هیات تحریریه مجله "مطالعات تطبیقی قرآن و متون مقدس"، دانشگاه جامعه المصطفی از سال 1397
عضو گروه فلسفه و کلام و ادیان در شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی از سال 1398
4 دوره عضو و یک دوره مدیر "گروه اخلاق و ادیان و عرفان جشنواره فارابی
داوران جشنواره کتاب سال جمهوری اسلامی و نیز جشنواره کتاب جهانی
 
 
 
خانم دکتر نوری سادات شاهنگیان
 
همکاری با انجمن قرآن و عهدین ایران به عنوان عضو هیئت مؤسس
عضویت در هیئت تحریریه مجله مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان
داور مقالات مجله الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان
داور مقالات پژوهشهای هستی شناختی دانشگاه شهید رجایی
 
 
خانم دکتر معصومه سادات حسینی کلهرودی
 
عضو کمیسیون بانوان استان تهران و کمیته ازدواج استان تهران
مشاور سازمان ملی جوانان
همکاری علمی و پژوهشی با موسسه حکمت
عضو هیات موسس انجمن ریاضی دانان زن ایران
مدیرگروه فلسفه دانشگاه آزاد تهران مرکز
داور خارجی در چندین دفاعیه پایان نامه دکتری در گروه فلسفه و کلام اسلامی
مجمع متخصصین اساتید ایران
عضویت در بسیج اساتید کشور
 http://scimet.alzahra.ac.ir/Masomesadat_HosseyniKolahroudi
 
 
 آقای دکتر اعلی تورانی
 
عضو هیات تحریریه مجله علمی- پژوهشی آفاق حکمت
عضو هیات تحریریه مجله پژوهشی فلسفه تطبیقی
دبیر کمیته گفتمان جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی
عضو انجمن فلسفی بنیاد حکمت صدرالمتالهین
کسب رتبه اول مسابقات ورزشی نابینایان در گلبال در سال 1395 و 1398
کسب رتبه سوم مسابقات ورزشی نابینایان در سال 1394 و 1396
عضو موسسه پژوهشی فلسفه طه
سردبیر مجله علمی مطالعات آمریکا 1394 و 1396
 
http://scimet.alzahra.ac.ir/Torani_Ala
 
 
 خانم دکتر زهرا ال اسحق
 
 
 انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران
 http://scimet.alzahra.ac.ir/Zahra_Aleeshagh
 

تاریخ به روز رسانی: 1400/08/18
تعداد بازدید: 6643
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+