دانشگاه الزهرا
دانشکده علوم ورزشی
  
 (این صفحه درحال بروزرسانی و تکمیل می باشد)
  

عضو هیات علمی

انتصاب


خانم دکترافسانه شمشکی

عضو کمیسیون زنان کمیته ملی المپیک
رئیس کمیته پژوهش فدراسیون اسکی
مدیر عامل و نایب رئیس بانوان انجمن اسکی ایران
عضو کمیته پیشکسوتان اسکی

http://scimet.alzahra.ac.ir/Afsaneh_Shemshaki

خانم دکتر ناهید اتقیا

عضو هیات مدیره و مسئول کمیته روابط بین الملل انجمن مدیریت ورزشی ایران
عضو انجمن مدیریت ورزشی اروپا EASM
همکاری در همایش های انجمن مدیریت ورزشی استرالیا و نیوزلند SMAANZ
همکاری با کار گروه بین المللی ورزش زنان نیز
http://scimet.alzahra.ac.ir/Nahid_Atghia


خانم دکتر سیما لیموچی

نایب رئیس کمیته توسعه ورزش و بازی های کمیته پارالمپیک آسیا
https://www.alzahra.ac.ir/R-6wkxPYp 
 
رییس کمیته دانشجویی فدراسیون ملی ورزش های دانشجویی
مدرس رسمی مربیگری بین المللی فدراسیون تنیس روی میز
نایب رئیس بانوان کمیته ملی پارالمپیک ایران
رئیس انجمن بانوان تنیس روی میز اداره کل سازمان امور دانشجویی
رئیس کمیته پارا در فدراسیون تنیس روی میز


خانم دکتر ژاله معماری
عضو کارگروه تدوین برنامه درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی
http://scimet.alzahra.ac.ir/Zhaleh_Memari
خانم دکتر رزا رهاوی عزآبادی
همکاری با فدراسیون تنیس روی میز کشور جهت اموزش کلاس های مربیان
http://scimet.alzahra.ac.ir/Rosa_RahaviEzabadi
خانم دکتر افخم دانشفر
عضو هیات مدیره انجمن علمی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران
http://scimet.alzahra.ac.ir/Afkham_Daneshfar
خانم دکتر مهین فرهادی زاد
معاون توسعه وزارت ورزش و جوانان
خانم دکتر مه پری قاسم نژاد
عضو کمیته فنی هیئت ووینام استان تهران
 
تاریخ به روز رسانی: 1400/08/18
تعداد بازدید: 5927
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+