دانشگاه الزهرا
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
 
 (این صفحه درحال بروزرسانی و تکمیل می باشد)
  

ضو هیات علمی

انتصاب


آقای دکتر سیدعلی حسینی

انتصاب آقای دکتر سید علی حسینی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س) به عنوان مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران

http://scimet.alzahra.ac.ir/Seyyedali_Hosseini
 
تاریخ به روز رسانی: 1400/08/17
تعداد بازدید: 5605
تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
كدپستي : ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳
تلفن : ۹۸۲۱۸۸۰۴۴۰۴۰+
فاكس : ۹۸۲۱۸۸۰۳۵۱۸۷+