۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

اعضای هیئت علمی

  دکتر فتحیه فتاحی زادهمدیر گروه 
 رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث مرتبه علمی: استاد
 شماره تماس:85692121 پست الکترونیکی:f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir
 رزومه صفحه شخصی
 زمینه پژوهشی گوگل اسکولار
 orcid 
 researchgate 
 
  دکتر سهیلا جلالی 
 رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث مرتبه علمی: دانشیار
 شماره تماس:85692078 پست الکترونیکی:s.jalali@alzahra.ac.ir
 رزومه صفحه شخصی
 زمینه پژوهشی گوگل اسکالر
 
  دکتر فاطمه علائی رحمانی 
 رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث مرتبه علمی: دانشیار
 شماره تماس:85692078
 پست الکترونیکی:f.alaee@alzahra.ac.ir
 رزومه صفحه شخصی
 زمینه پژوهشی گوگل اسکولار
 orcid 
researchgate 
 
  دکتر بی بی سادات رضی بهابادی 
 رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث مرتبه علمی: دانشیار
 شماره تماس:85692129 پست الکترونیکی:b.razi@alzahra.ac.ir
 صفحه شخصی گوگل اسکالر
 زمینه پژوهشی orcid
  researchgate
 
  دکتر زهرا صرفی
 
 رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث مرتبه علمی: استادیار
 شماره تماس:85692114 پست الکترونیکی:Sarfi@alzahra.ac.ir
 رزومه صفحه شخصی
 زمینه پژوهشی گوگل اسکالر
 orcid 
 researchgate 
 
  دکتر فریده امینی 
 رشته تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث مرتبه علمی: استادیار
 شماره تماس:85692114 پست الکترونیکی: famini@alzahra.ac.ir
 رزومه صفحه شخصی
 زمینه پژوهشی گوگل اسکالر
 orcid
 researchgate 

تاریخ به روز رسانی:
1403/03/20
تعداد بازدید:
1322
گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.