۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

کارشناسی

برنامه درسی رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا وزارت علوم
 
 
 
کد درس عنوان درس (فارسی) نوع واحد دریافت
1  کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (1) نظری
2 کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (2) نظری
3 صرف کاربردی (1) نظری
 4  صرف کاربردی (2) نظری   
 5 نحو کاربردی (1)  نظری  
 6  نحو کاربردی (2)  نظری  
 7منطق  نظری  
کلام اسلامی  نظری  
 9 کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی نظری  
 10 تاریخ تحلیلی اسلام نظری  
 11آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی  نظری 
 12 مهارت های آموزش و ترویج قرآن نظری  
 13روش تحقیق در علوم قرآن و حدیث  نظری  
14 رایانه و فضای مجازی  نظری  
 دروس تخصصی   
 15 زبان تخصصی نظری  
 16قرائت و ترجمه متون تخصصی (1)  نظری  
 17قرائت و ترجمه متون تخصصی (2)   نظری  
 18 مفردات قرآن نظری  
 19علوم قرآنی (1) (وحی، نزول)  نظری  
20 علوم قرآنی (2) (اعجاز، تحریف ناپذیری)   نظری  
 21 علوم قرآنی (3) (مکی و مدنی، اسباب نزول، محکم و متشابه، نسخ) نظری  
22  علوم قرآنی (4) (دلالت های قرآنی) نظری  
 23تاریخ کتابت قرآن و قرائات (تاریخ قرآن)  نظری  
 24 مأخذشناسی تفاسیر قرآن نظری  
 25 اصول و مقدمات تفسیر  نظری  
 26 تفسیر ترتیبی قرآن (1) (جزء28 سوره های تحریم تا مجادله) نظری  
 27 تفسیر ترتیبی قرآن (2) (سوره های حدید تا قمر) نظری  
 28  تفسیر ترتیبی قرآن (3) (سوره های نجم تا قاف)  نظری  
29 تفسیر موضوعی قرآن (1)  نظری  
30 تفسیر موضوعی قرآن (2)   نظری  
 31علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن (1)  نظری  
32 علوم بلاغی و زیبایی شناختی قرآن (2)  نظری   
 33 تاریخ حدیث (سرفصل اول) نظری  
 34  تاریخ حدیث (سرفصل دوم) نظری   
 35مأخذشناسی حدیث  نظری   
 36مصطلح الحدیث  نظری  
 37 فقه الحدیث (1) نظری  
 38 فقه الحدیث (2) نظری     
 39 فقه الحدیث (3) نظری   
 40شناخت نهج البلاغه  نظری  
 41آشنایی با صحیفه سجادیه، ادعیه و زیارات مأثوره نظری  
  مجموعه اختیاری (1)
  
42تاریخ استشراق و سیر تحول مطالعات قرآنی در غرب   نظری   
43  تفسیر ساختاری قرآن کریم   نظری    
44 معناشناسی (1) نظری   
45معناشناسی (2)   نظری   
46 قصص انبیاء در قرآن و عهدین  نظری     
47  جریان شناسی مطالعات قرآنی معاصر نظری     
48  آیین نگارش متون علمی نظری     
49 آیین ویرایش متون علمی نظری     
50روش های تفسیری  نظری     
51 کتابشناسی و مأخذشناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیث نظری     
52 روش شناسی مطالعات قرآنی بینا رشته ای نظری   
 53  متون تخصصی مطالعات قرآن و حدیث به زبان انگلیسی  نظری  
 54مراکز پژوهش قرآن و حدیث ایران و جهان   نظری  
 55 رابطه قرآن و سنت  نظری    
 56 فقه الحدیث (4)  نظری  
 57 روش ها و شیوه های تدبر در قرآن  نظری  
 58 زبان قرآن  نظری  
 59 هندسه دانش های قرآنی و حدیثی  نظری    

 مجموعه اختیاری (2)    
 60 آشنایی با رجال  نظری  
 61 توثیق و تضعیف  نظری  
62  رجال کاربردی با تکیه بر سند شناسی  نظری  
 63 مشکل الحدیث  نظری  
 64 اختلاف الحدیث  نظری  
 65 مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین  نظری  
 66 جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر  نظری  
 67 جریان شناسی مطالعات حدیثی بینا رشته ای  نظری    
 68کتابخانه های دیجیتالی   نظری    
 69 تحقیق موضوعی در حدیث   نظری    
 70 مجموعه اختیاری (3)  عنوان پیشنهادی در حوزه تربیت دبیر آموزش قرآن و حدیث 
 71روانشناسی پرورشی نظری  
 72 روانشناسی رشد دوره نوجوانی نظری  
73 اصول و روش های کلاس داری در دوره نوجوانی  نظری  
74  برنامه ریزی درسی با تاکید بر دوره متوسطه نظری  
75 ارزشیابی یادگیری دردوره متوسطه نظری  
76 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دردوره  متوسطه نظری   
77آموزش و پرورش تطبیقی  با تأکید بر دوره های تحصیلی نظری  
78  راهبردهای آموزش قرآن و حدیثنظری   
79 طراحی آموزشی در آموزش قرآن و حدیث  نظری  
80آشنایی با برنامه های رسمی و غیر رسمی آموزش عمومی قرآن و حدیث  نظری  
81کاربرد هنر و ادبیات در آموزش قرآن و حدیث   نظری
  
 
 
 82کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش قرآن و حدیث  نظری   
 83پژوهش و توسعه حرفه ای 1: پژوهش روایی   نظری   
 84 پژوهش و توسعه حرفه ای 2: کنش پژوهی  نظری   
 85 پژوهش و توسعه حرفه ای 3: درس پژوهی 
 نظری
 
    
 86 کارورزی 1 نظری   
 87  کارورزی 2  نظری     
 88 کارورزی 3  نظری   
89  کارورزی 4  نظری     
90 کارنمای معلمی (پروژه)  نظری    
 مجموعه اختیاری (4)   عنوان پیشنهادی در حوزه تربیت مربی آموزش قرآن و حدیث 
 91روانشناسی پرورشی  نظری   
 92روانشناسی رشد کودکی  نظری   
 93 اصول و روش های کلاس داری در دوره کودکی نظری     
 94برنامه ریزی  درسی با تاکید بر دوره پیش دبستانی و دبستانی نظری    
 95ارزشیابی یادگیری کودکان  نظری    
 96ارزشیابی کیفی (توصیفی) در آموزش کودکان نظری   
 97 آموزش و پرورش تطبیقی با تاکید بر دوره های تحصیلینظری    
 98راهبرهای آموزش قرآن و حدیث نظری   
 99 طراحی آموزشی در آموزش قرآن و حدیث نظری   
 100 آشنایی با برنامه های رسمی و غیر رسمی آموزش عمومی قرآن و حدیث  نظری  
 101کاربرد بازی و هنر در آموزش قرآن و حدیث   نظری  
 102 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش قرآن و حدیث نظری  
 103 پژوهش و توسعه حرفه ای 1: پژوهش روایی نظری  
 104 پژوهش و توسعه حرفه ای 2: کنش پژوهی نظری   
 105پژوهش و توسعه حرفه ای 3: درس پژوهی  نظری  
 106 کارورزی 1 نظری  
 107 کارورزی 2 نظری  
 108 کارورزی 3نظری   
 109 کارورزی 4نظری   
 110 کارنمای معلمی  (پروژه)نظری   

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/18
تعداد بازدید:
2370
گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.