۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير

اعضای گروه

دکتر فتحیه فتاحی زاده (عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث) ⇐ رئیس گروه
دکتر فریده امینی (عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث)
دکتر حوریه احدی (استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
دکتر فاطمه حبیبی (دانش آموخته دکتری دانشگاه الزهرا (س))
دکتر شیرین حجازی (دانش آموخته دکتری دانشگاه الزهرا (س))
دکتر فاطمه آبادی (دانش آموخته دکتری دانشگاه الزهرا (س))
دکتر عارفه داودی (دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا (س))

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/09
تعداد بازدید:
509
گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای علوم قرآن و حدیث
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.