۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ خرداد

درخواست مهمان کامل به دانشگاه الزهرا


 
     
 1- ثبت ﺗﻘﺎﺿﺎی  ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد از ﺗﺎرﯾﺦ 1 ﻟﻐﺎﯾﺖ 31 اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن (ﺳﺠﺎد)  
 
  •      ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
 
     
 2-   انتخاب واحد طبق تقویم آموزشی دانشگاه الزهرا  
   

 

   
     

تاریخ به روز رسانی:
1401/06/20
تعداد بازدید:
1055
پذیرش و ثبت نام دانشجویان
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.