۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

درخواست مهمان کامل از دانشگاه الزهرا به سایر دانشگاهها


 
     
 1- ثبت ﺗﻘﺎﺿﺎی  ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد از ﺗﺎرﯾﺦ 1 ﻟﻐﺎﯾﺖ 31 اردﯾﺒﻬﺸﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن (ﺳﺠﺎد)  
 
  •      ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اول ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
 
     
 2- چاپ و ارائه تصویر درخواست در سامانه امور دانشجویان و تحویل به کارشناس اداره آموزش  
 3- تکمیل فرم تقاضای مهمانی و تحویل به کارشناس اداره آموزش  

فرآیند مهمان کامل از دانشگاه الزهرا به سایر دانشگاهها
 

   
     

تاریخ به روز رسانی:
1401/06/04
تعداد بازدید:
972
پذیرش و ثبت نام دانشجویان
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.