۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

تماس

 
 
 
 
 

 
    سرکار خانم مریم امینی
    رئیس اداره آموزش
    85692578

 
      ساختمان مرکزی نیم طبقه
     m.amini@alzahra.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    سرکار خانم طاووس حسینی
    کارشناس مسئول اداره آموزش
    85692556

 
      ساختمان مرکزی نیم طبقه
     ta.hoseini@alzahra.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    سرکار خانم روناک جمشیدی
    کارشناس اداره آموزش
    85692243

 
      ساختمان مرکزی نیم طبقه
     r.jamshidi@alzahra.ac.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    سرکار خانم مریم عبدالهی
    کارشناس اداره آموزش
    85692547

 
      ساختمان مرکزی نیم طبقه
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سرکار خانم گلی قبادی
کارشناس اداره آموزش
85692935

ساختمان مرکزی نیم طبقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/03/08
تعداد بازدید:
9962
پذیرش و ثبت نام دانشجویان
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.